Bas van der Heijden

Bas van der Heijden

Sociaal Domein, Sport Adviseur
"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig." (A. Einstein)
Als adviseur zet ik mij in voor zoveel mogelijk actieve, gezonde en gelukkige Nederlanders. Vanuit een brede blik op en kennis van het sociaal domein richt ik mij graag op leefstijl, preventie, welzijn en gezondheid. Daarbinnen heb ik met name de focus op de kracht van sport en bewegen, via sterke sport-/beweegaanbieders en een beweegvriendelijke leefomgeving. Sporten en bewegen als ‘doel op zich’ of als ‘middel’ kent vele aspecten en mogelijkheden. Voor jong en oud, van sporter, tot beweger, toeschouwer of cliënt. In de vorm van vrijetijdsbesteding, participeren als vrijwilliger, een sociale basis of entertainment.
 
In mijn opdrachten probeer ik de verbinding op te zoeken tussen domeinen. Aansluitend op de (lokale)maatschappelijke opgaven en in het belang van inwoner/leerling/cliënt zoek ik naar duurzame integrale oplossingen. Daarbij kijk ik kritisch naar de rol van de gemeente als partner in het netwerk met de diverse lokale publieke en private partijen. Lange(re) termijn visie, sterke verbindingen en effectieve samenwerking kan zorgen voor het fundament van de sociale basis.
 
Mensen om mij heen zullen mij herkennen als een gedreven en energieke professional. Op mens en harmonie gericht, open en kritisch. Ik fungeer graag als optimist en frisse blik van buiten en wil op gedegen maar ook creatieve wijze uitdagingen te lijf gaan.
 
Mijn ervaring kenmerkt zich door een diversiteit aan type opdrachten en rollen. Van beleidsadviseur tot procesbegeleider, van docent tot onderzoeker. Enkele recentelijk uitgevoerde opdrachten zijn:
  • Adviseren over publieke gezondheid (beleid en uitvoering); 
  • Ontwikkeling van een gemeentelijke sport-/beweegvisie;
  • Sportformateur (procesbegeleiding) van sportakkoorden (vijftal gemeenten);
  • Participatietraject en advies tot nieuw beleid combinatiefunctionarissen;
  • Auditor verduurzamingstrajecten sportaccommodaties;
  • Organisatieadvies samenwerkende sportbonden;
  • Spreker/docent thema’s Vrijwilligersmanagement en Modern Besturen.

Contact

Bas van der Heijden

Stel uw vraag aan Bas van der Heijden

Adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?