Bas van der Heijden

Bas van der Heijden

Sociaal Domein, Sport Adviseur
"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig." (A. Einstein)
Als adviseur zet ik mij in voor zoveel mogelijk actieve, gezonde en gelukkige Nederlanders, sterke sport-/beweegaanbieders in een beweegvriendelijke leefomgeving. Vanuit een brede blik op en kennis van het sociaal domein richt ik mij daarin vooral op de kracht van sport en bewegen. Sporten en bewegen als ‘doel op zich’ of als ‘middel’ kent vele aspecten en mogelijkheden. Voor jong en oud, van sporter tot toeschouwer tot cliënt/patiënt. In de vorm van vrijetijdsbesteding, participeren als vrijwilliger, een sociale basis of entertainment.
 
In mijn opdrachten probeer ik de verbinding op te zoeken met andere beleidsdomeinen. Ik zie kansen voor de verbinding met bijv. cultuur, onderwijs, zorg of preventie. Het gaat ook breder dan het sociaal domein alleen t.a.v. vastgoed, citymarketing/evenementen en ruimte. Daarbij ken ik de maatschappelijke opgaven waar de rijksoverheid, provincies, gemeenten, sport(branche)organisaties, lokale sport-/beweegaanbieders en inwoners voor staan.
 

Mensen om mij heen zullen mij herkennen als een gedreven en energieke professional. Op mens en harmonie gericht, open en kritisch. Ik fungeer graag als optimist en frisse blik van buiten en wil op gedegen maar ook creatieve wijze uitdagingen te lijf gaan.
 

Mijn ervaring kenmerkt zich door een diversiteit aan type opdrachten en rollen. Van beleidsadviseur tot procesbegeleider, van docent tot onderzoeker. Enkele recentelijk uitgevoerde opdrachten zijn:
  • Ontwikkeling sport-/beweegvisie (Nieuwkoop);
  • Sportformateur (procesbegeleiding) van sportakkoorden (vijftal gemeenten);
  • Participatietraject en advies tot nieuw beleid combinatiefunctionarissen (IJsselstein);
  • Auditor verduurzamingstrajecten sportaccommodaties (NOC*NSF);
  • Organisatieadvies Samenwerkende Sportbonden Nieuwegein;
  • Spreker/docent thema’s Vrijwilligersmanagement en Modern Besturen (NOC*NSF).

Contact

Bas van der Heijden

Stel uw vraag aan Bas van der Heijden

Adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?