Christine Bos

Christine Bos

Zorg senior adviseur
Ik zet mij in om mensen in beweging te brengen; samen ambities waar te maken
Ik ben als senior adviseur werkzaam in het brede domein van zorg en welzijn. Met aandacht voor kwaliteit van zorg, een gezonde bedrijfsvoering en versterken van teams en individuen in hun dagelijks werk.

 Ik heb ruime ervaring opgedaan met diverse (strategische) analyses, veranderkundige vraagstukken, strategieontwikkeling – en implementatie op organisatie-, team en individueel niveau.
 
Als arbeids- en organisatie psycholoog heb ik en natuurlijke aandacht focus voor de dynamiek en onderlinge verhoudingen tussen mensen. Inhoud, het proces en onderstromen vormen de basis van mijn aanpak.  

Specialisatie: ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

Type projecten
  • Zorginhoudelijke innovatieve projecten met accent op het samen met professionals realiseren van ambities
  • IT-gerelateerde zorgtrajecten met impact op kwaliteit van zorg
  • Samenwerkingsinitiatieven tussen zorgaanbieders en gemeente gericht op vernieuwing
  • Advisering bij - en projectleiding van aanbestedingstrajecten in de zorg
Mijn expertise gebieden
  • Projectmanagement
  • Veranderkunde
  • Coaching van individu en teams
Recente opdrachten
Coach primair proces vanuit het programma Waardigheid en Trots, actief bij een ouderenzorgorganisatie.  Mijn aanpak kenmerkt zich door een coachende en stimulerende rol op nieuw gedrag in alle lagen, wat bijdraagt aan de ingezette (kwaliteits)verandering.
Projectleider IT-gerelateerd projecten bij verschillende ouderenzorgorganisaties.  Mijn focus lag vooral op het creëren van een klimaat waarin zelforganiserende teams continue verbeten en leren. De aanpak kenmerkt zich doordat ik continue de leef- en systeemwereld met elkaar verbind. 
Projectleider van het ontwikkelen van een nieuw training – en coachprogramma voor jongeren van 18-23 jaar in opdracht van vier (jeugd)GGZ-organisaties. Mijn aanpak kenmerkte zich door de bestuurders, managers en professionals van verschillende aanbieders te verbinden en structuur en overzicht en scherpte in resultaten aan te brengen. 
Procesbegeleider en coach van intramurale – en extramurale teams naar zelfsturing bij een ouderenzorgorganisatie. In dit traject deed ik zowel individuele – als teaminterventies om teamontwikkeling te bevorderen. Met deze ervaring ontstond een kader en projectaanpak voor verdere uitrol naar de andere teams. 
 

Contact

Christine Bos

Stel uw vraag aan Christine Bos

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?