Christine Bos

Christine Bos

Zorg Managing Consultant
Ik zet mij in om mensen in beweging te brengen; samen ambities waar te maken
Met mijn achtergrond als arbeid- en organisatiepsycholoog ben ik gespecialiseerd in verandervraagstukken in het brede domein van zorg en welzijn. Mijn  drijfveer is om professionals en organisaties in beweging te brengen om hun ambities waar te maken. Ik  werk vanuit het gedachtegoed van de Transactionele Analyse, een methodiek waarmee ze organisatievraagstukken en professionele ontwikkeling praktisch benadert. Ik  heb een natuurlijke aandacht focus voor de dynamiek en onderlinge verhoudingen tussen mensen. Inhoud, het proces en onderstromen vormen de basis van mijn aanpak.  

Vanuit diverse rollen, zoals die van adviseur, coach, projectleider en interim-leidinggevende, heb ik ervaring met strategieontwikkeling, het vertalen van een visie naar een pragmatische aanpak en het werkend maken op organisatie-, team en individueel niveau. Een goede richting bepalen vraagt de nodige energie, maar de vertaling naar wat er vandaag, in het hier en nu, moet, dat is voor mij waar de uitdaging zit.

Specialisatie: ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

Type projecten
  • Zorginhoudelijke innovatieve projecten met accent op het samen met professionals realiseren van ambities
  • IT-gerelateerde zorgtrajecten met impact op kwaliteit van zorg
  • Samenwerkingsinitiatieven tussen zorgaanbieders en gemeente gericht op vernieuwing
  • Advisering bij - en projectleiding van aanbestedingstrajecten in de zorg
Mijn expertise gebieden
  • Projectmanagement
  • Veranderkunde; begeleiding/coaching van organisaties in hun veranderproces
  • Coaching van individu en teams  in hun professionele ontwikkeling 
Recente opdrachten
Coach primair proces vanuit het programma Waardigheid en Trots, actief bij een ouderenzorgorganisatie.  Mijn aanpak kenmerkt zich door een coachende en stimulerende rol op nieuw gedrag in alle lagen, wat bijdraagt aan de ingezette (kwaliteits)verandering.
Projectleider IT-gerelateerd projecten bij verschillende ouderenzorgorganisaties.  Mijn focus lag vooral op het creëren van een klimaat waarin zelforganiserende teams continue verbeten en leren. De aanpak kenmerkt zich doordat ik continue de leef- en systeemwereld met elkaar verbind. 
Projectleider van het ontwikkelen van een nieuw training – en coachprogramma voor jongeren van 18-23 jaar in opdracht van vier (jeugd)GGZ-organisaties. Mijn aanpak kenmerkte zich door de bestuurders, managers en professionals van verschillende aanbieders te verbinden en structuur en overzicht en scherpte in resultaten aan te brengen. 
Procesbegeleider en coach van intramurale – en extramurale teams naar zelfsturing bij een ouderenzorgorganisatie. In dit traject deed ik zowel individuele – als teaminterventies om teamontwikkeling te bevorderen. Met deze ervaring ontstond een kader en projectaanpak voor verdere uitrol naar de andere teams. 
 

Contact

Christine Bos

Stel uw vraag aan Christine Bos

Managing Consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?