Trudy van Echten

Trudy van Echten

Sociaal Domein, Zorg senior adviseur
Verbinden van mensen & mogelijkheden, innovatief, betrokken en gedreven
Mijn hart ligt bij strategische vraagstukken in het publieke domein en de zorg. In mijn werk wil ik mensen inspireren en enthousiasmeren. Opdrachtgevers ervaren mij als een ondernemende adviseur, gedreven en punctueel. Mijn toegevoegde waarde is het bereiken van consensus en overeenstemming, daar waar verschillende (bestuurlijke) belangen uiteenlopen.

Ik heb vanuit mijn rol als adviseur, directeur-bestuurder, onderzoeker, kwartiermaker, trainer en coach uitgebreide ervaring binnen zorg & welzijn, cure, care en sociaal (pubiek) domein. Ik ben gespecialiseerd op de terreinen van governance, verandermanagement, strategie & bedrijfsvoering, waaronder subsidiebeschikkingen. En ik ben bekend met fusies, gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en gemeenten. Mijn opdrachtgevers zijn gemeenten, zorgkantoren, brancheorganisaties en VWS.

Recente opdrachten:
Kwartiermaker regiefunctie regionale Jeugdhulp IJsselland
Voor de jeugdhulp regio IJsselland heb ik samen met elf gemeenten een nieuw stelsel ontworpen voor de regionale samenwerking met een bijpassende governance. Ik heb het nieuwe stelsel vertaald naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de bedrijfsvoeringsorganisatie van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland waarin de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken en de uitvoering van de inhoudelijk thema’s zijn opgenomen. Op 1 januari ’18 is het geheel in werking getreden. 

Onderzoeker Beschermd wonen
Voor een zorginstelling heb ik een contra expertise uitgevoerd op de eindrapportage naar de kwaliteit van Beschermd wonen.

Fusie van 7 welzijnsinstellingen
In mijn rol als directeur-bestuurder heb ik een fusie gerealiseerd van zeven welzijnsorganisaties die werkzaam is voor vijf gemeenten. Voor de fusie organisatie is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld met de vijf gemeenten.

Samenwerkingsagenda demografische transitie 
In mijn rol als directeur-bestuurder heb ik mede uitvoering gegeven aan de opzet van de regionale samenwerkingsagenda 2015-2020 over de integrale aanpak van de vergrijzing en de ontgroening. De samenwerkingsagenda is opgesteld met maatschappelijke partners uit de zorg, welzijn, onderwijs, woningcorporatie, gemeenten, bibliotheek en bedrijfsleven. Ook was ik lid van de landelijke werkgroep Sociale Zorg & Draagkracht van min VWS en BZK in het kader van de krimp.

Pilot Gebiedsonderneming en regionale investeringsagenda
In mijn rol als directeur-bestuurder heb ik meegewerkt aan het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een verschuiving van systeemwereld naar leefwereld, oftewel op welke wijze kunnen verantwoordelijkheden worden verplaatst van de overheid naar de inwoner en wat betekent dat voor de regionale samenwerking. Het onderzoek is afgerond met een presentatie van de notitie met bevindingen & aanbevelingen en heb ik op basis van de aanbevelingen informatiepunten WWZ opgericht, in de regio, in samenwerking met een zorginstelling en een woningcorporatie.
 

Contact

Trudy van Echten

Stel uw vraag aan Trudy van Echten

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?