Joukje Jurjens

Joukje Jurjens

Beroepsonderwijs, Voortgezet Onderwijs Senior adviseur onderwijs
Gras groeit niet harder door er aan te trekken
Ik ben sinds 2015 aan BMC verbonden als senior adviseur. Ik sta het meest in mijn kracht in projecten of opdrachten die het verschil maken, wanneer ik mij met energie en passie kan toeleggen op die zaken waar ik goed in ben: verbinden, co-creëren, uitdenken, ontwikkelen en opbouwen. Ik ben op mijn plaats daar waar ik problemen kan analyseren, de vinger leggen op de zere plekken, de plekken waar het stopt te stromen, zowel in proces als personeel. Ik heb als senior inspecteur binnen het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gewerkt bij de Inspectie van het Onderwijs en was tevens projectleider van diverse landelijke projecten, o.m. op het terrein van leerlingenzorg, kenniscentra, voortijdig schoolverlaten en heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuw toezichtkader. Daarnaast heb ik als manager onderwijs en (interim) teammanager sturing gegeven aan onderwijskundige- en organisatieveranderingen binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Mijn opdrachten bewegen zich voortdurend op het snijvlak van advies, procesbegeleiding en projectmanagement, af en toe afgewisseld met een interim-management opdracht. Ook voer ik audits en visitaties als (lead) auditor.

Recente opdrachten:
  • Advies: kwaliteit van onderwijs en kwaliteitsmanagement, strategie,  governance, bestuurlijke samenwerking, curriculumontwikkeling en examineringsvraagstukken;
  • Procesbegeleiding: samenwerkingsvraagstukken, professionalisering driehoek intern toezicht – bestuur - medezeggenschap;
  • Projectleiding: kwaliteits- en ontwikkeltrajecten, voornamelijk in het mbo.

Contact

Joukje Jurjens

Stel uw vraag aan Joukje Jurjens

Senior adviseur onderwijs
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?