Joukje Jurjens

Joukje Jurjens

Beroepsonderwijs, Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs Managing consultant onderwijs
Gras groeit niet harder door er aan te trekken
Ik ben sinds 2015 aan BMC verbonden. Mijn opdrachten bewegen zich voortdurend op het snijvlak van advies, procesbegeleiding en projectmanagement, af en toe afgewisseld met een interim-management opdracht.
Ik sta het meest in mijn kracht in projecten of opdrachten die het verschil maken, wanneer ik mij met energie en passie kan toeleggen op die zaken waar ik goed in ben: verbinden, co-creëren, uitdenken, ontwikkelen en opbouwen. Ik ben op mijn plaats daar waar ik problemen kan analyseren, de vinger leggen op de zere plekken, de plekken waar het stopt te stromen, zowel in proces als personeel. Ik maak hierbij dankbaar gebruik van mijn ervaring als leidinggevende in het onderwijs en als senior inspecteur en projectleider bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast voeg ik een flinke dosis enthousiasme, positiviteit en drive toe in het uitvoeren van mijn opdrachten. 
Ik ben CMC (Certified Management Consultant) gecertificeerd.

Recente opdrachten:
  • Advies: strategieontwikkeling, kwaliteit van onderwijs en kwaliteitsmanagement, aansluiting vmbo-mbo, governance, (regionale) bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken, curriculumontwikkeling en examineringsvraagstukken;
  • Procesbegeleiding: fusietrajecten en overige samenwerkingsvraagstukken, professionalisering driehoek intern toezicht – bestuur - medezeggenschap, portfolio-inrichting op basis van arbeidsmarktdata;
  • Projectleiding: kwaliteits- en ontwikkeltrajecten, voornamelijk in het mbo.

Contact

Joukje Jurjens

Stel uw vraag aan Joukje Jurjens

Managing consultant onderwijs
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?