Nico Brinkman

Nico Brinkman

Informatie & Gegevensmanagement
De adviseur van de toekomst is in staat om inhoudelijke expertise te verbinden aan slimme (big)data toepassingen
Data gedreven werken wordt ook binnen de publieke sector steeds meer gezien als voorwaarde om te komen tot effectieve en doelmatige beleidsinterventies. Als Partner van BMC ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van (big) data inzichten voor onze opdrachtgevers in de publieke sector. Daarbij transformeren onze dashboards en monitors zich steeds meer van instrumenten waarbij terug wordt gekeken naar instrumenten voor het genereren van “real time , of zelfs voorspellende inzichten.  Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van tal van onderzoeks- en adviesopdrachten voor ministeries, gemeenten en lokale rekenkamers. In deze opdrachten vormen data en datatoepassingen een steeds belangrijkere rol, zowel bij het vaststellen van de juiste “diagnose”, als in het opleveren van adviezen met aantoonbare maatschappelijk en/of financieel rendement. Tenslotte geef ik binnen BMC sturing aan de ontwikkeling naar een meer datagedreven adviespraktijk. De kunst is om daarbij de unieke inhoudelijke expertise en betrokkenheid van onze adviseurs de publieke sector, te verbinden aan de meerwaarde en mogelijkheden van (big)data toepassingen.
 
Recente opdrachten:
Begeleiding van trajecten in gemeenten waarin data gedreven werken en het gegevensmanagement centraal staat. Daarbij gaat het zowel om het realiseren van een cultuuromslag binnen het management en beleidsafdelingen om te komen tot een effectief gebruik van data bij de totstandkoming van beleid. Maar ook om begeleiding bij de noodzakelijke investering in benodigde tooling en competentieontwikkeling van management en medewerkers.

Uitrol van de data propositie “de fitte gemeente” bij verschillende gemeenten. Aanbod bestaat uit de oplevering van een dashboard, waarmee de formatie en competenties van het personeel in de eigen gemeente kan worden gemonitord en een actueel inzicht wordt gegeven in de lokale arbeidsmarkt op relevante voor de gemeente relevante profielen. Op basis hiervan brengen we de urgente knelpunten op het terrein van strategische personeelsplanning aan de hand van de ontwikkeling in wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en de eigen visie op beleid en uitvoering.

Uitvoering van verschillende lokale rekenkameropdrachten waarin de effectiviteit en doelmatigheid van gemeentelijk beleid (onder andere sociaal domein, ruimtelijk beleid, aanbestedingsbeleid) in kaart wordt gebracht en concrete aanbevelingen worden gedaan voor de verbetering hiervan.
 

Contact

Nico Brinkman

Stel uw vraag aan Nico Brinkman

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?