Berien Bakker

Berien Bakker

Bestuur & Organisatie, Primair onderwijs, Sociaal Domein, Zorg Managing Consultant
Als een organisatie weet wat haar maatschappelijke opdracht is, worden keuzes een gedragen besluit en bevestigen waar de organisatie voor staat. 

Het is stimulerend om vanuit verschillen die er bestaan binnen, als ook tussen, organisaties kansen te creëren en deze te benutten. Om zo, met herwaardering van eigen kracht, een optimale samenwerking en dienstverlening te realiseren. Mijn inzet daarbij kenmerkt zich door betrokkenheid, een gezonde dosis lef, scherpe analyses en strategisch inzicht. 

Met mijn brede leidinggevende en bestuurlijke ervaring binnen sectoren, zoals(speciaal) primair onderwijs, kinderopvang, verslavings-, ziekenhuis- en verpleeghuiszorg, voel ik mij snel vertrouwd in een nieuwe omgeving. De dynamiek die binnen een organisatie aanwezig is ken ik goed. Met nieuwsgierigheid en humor maak ik processen en onderwerpen bespreekbaar en eigenaarschap zichtbaar. 

Vanuit het team Jeugd en Onderwijs lever ik een bijdrage aan het vergroten van kansen voor kinderen, het verbinden van organisaties en overheden aan maatschappelijke opgaven en het versterken van organisaties en vakmanschap binnen onderwijs, kinderopvang en zorg. 


 

Contact

Berien Bakker

Stel uw vraag aan Berien Bakker

Managing Consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?