20 jul 2018

Pre Fusietoets Advies

Schoolbesturen spelen soms met de gedachte om via fusie te komen tot bestuurlijke schaalvergroting. Ook zijn er situaties waarin door leerlingendaling een fusie van scholen van verschillende besturen noodzakelijk is om een onderwijsvoorziening in een dorp of wijk te behouden.

Sinds de invoering van de Wet fusietoets in het onderwijs is de uitkomst van een fusietraject onzeker. BMC kan onderwijsorganisaties voorafgaand aan een fusietraject een zogenaamd pre-fusietoets-advies geven. Dit geeft vooraf inzicht in de slaagkans van de fusietoets.

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, mede als gevolg van de leerlingendaling in verschillende regio’s. Dit is ook van invloed op de wijze waarop de fusietoets wordt toegepast. Op 23 mei 2014 heeft staatssecretaris Dekker van OCW via een kamerbrief zijn beleidsvoornemens bekend gemaakt.

Meer informatie over wat BMC Implementatie voor u kan betekenen met de Pre-fusietoets-advies treft u in onze brochure.

Download de brochure.

Meer weten?

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen via het onderstaande contactformulier.

PRAKTIJKCASE PRIMAIR-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement