Benchmark Werk & Inkomen module Participatie

Deze aanvullende benchmark is een uitbreiding van de Basisbenchmark Werk & Inkomen en biedt naast inzicht in volume, budgetbestedingen en de prijs van de uitkering een gedetailleerd inzicht in uw prestaties op het gebied van bedrijfs- voering, re-integratie, participatie, afbouw Wsw, handhaving en debiteuren. Ook is een vergelijking met andere gemeenten en regio’s mogelijk.

De resultaten krijgt u niet alleen maandelijks in rapportages, maar u heeft ook toegang tot het online platform, waarop u op tal van indicatoren uw resultaten kunt inzien en kunt benchmarken. Zo kunt u ook zelf uw rapporten samenstellen. De module Participatie is samen met de basismodule van de Benchmark Werk & Inkomen daarom ook uitstekend in te zetten als sturingsinstrument. Daarnaast biedt deze module de mogelijkheid voor Benchlearning. Oplossingen van anderen kunnen u namelijk ondersteunen bij het scherp krijgen van organisatorische en beleidsinhoudelijke afwegingen.

Resultaat

De verdiepende module participatie en bedrijfsvoering levert u, naast de resultaten uit de Benchmark Werk & Inkomen het volgende op:

  • Maandelijks benchmarkresultaten op verschillende indicatoren;

  • Benchlearningmogelijkheden en -bijeenkomsten;

  • Een jaarlijks managementgesprek waarin de resultaten van uw gemeente worden besproken;

  • De mogelijkheid tot online benchmarking met deelnemers of niveaus naar keuze (landelijk gemiddelde, arbeidsmarktregio, COROP-gebied, provincie- of gemeentegrootte).

Dit zijn aanvullende resultaten, die u ontvangt naast de resultaten uit de basismodule.

Investering

De startinvestering van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen basismodule plus verdiepende module bedraagt € 2.250,- plus € 0,04 per inwoner.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement