Benchmark Werk & Inkomen module Armoede en Schulden

Deze benchmark is een uitbreiding van de Basisbenchmark Werk & Inkomen. Met de benchmarkmodule Armoede en Schulden vergelijkt u de prestaties en de aanpak van armoede en schulden van uw organisatie met die van anderen.

Ook is een vergelijking met andere gemeenten en regio’s mogelijk. De resultaten krijgt u niet alleen maandelijks in rapportages, maar u heeft ook toegang tot het online platform, waarop u op tal van indicatoren uw resultaten kunt inzien en kunt benchmarken. Zo kunt u ook zelf uw rapporten samenstellen. Daarnaast biedt deze module de mogelijkheid voor Benchlearning. Oplossingen van anderen kunnen u namelijk ondersteunen bij het scherp krijgen van organisatorische en beleidsinhoudelijke afwegingen.

Hoe werkt het?

In 2018 meten we de prestaties over het jaar 2017. Begin 2018 vult u een online vragenlijst in. Uw gegevens worden aangevuld met gegevens uit andere bronnen zoals CBS, minimascan en de Divosa basisbenchmark Werk en Inkomen. De resultaten worden vastgelegd in een standaardrapport. In heldere grafieken worden uw prestaties vergeleken met die van andere gemeenten. Daarnaast is er de mogelijkheid uw resultaten online nader te analyseren en te vergelijken met een groep benchmarkgemeenten naar eigen keuze. Tijdens twee benchlearn bijeenkomsten met alle deelnemers worden de rapportages en het verhaal achter de cijfers besproken.

Wat wordt gemeten?

De module Armoede & Schulden vergelijkt op:

  • Uitgaven, bereik en uitvoeringskosten van minimaregelingen zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding belastingen en maatschappelijke participatie;

  • uitgaven, aantal klanten, effectiviteit en de organisatie van de schuldhulpverlening.

Voor wie?

De benchmarkmodule Armoede en Schulden is voor gemeenten die aangesloten zijn bij de Divosa Benchmark Werk en Inkomen (basismodule). De module is bedoeld voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Gratis meedoen

Gemeenten en kredietbanken kunnen in het kalenderjaar 2018 gratis meedoen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Staatssecretaris Tamara van Ark kondigde dit nieuws aan op het Divosa Najaarscongres welke plaatsvond op 24 november 2017.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement