Renée Hassink

Renée Hassink

Beroepsonderwijs, Bestuur & Organisatie, HRM, Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs managing consultant
Samen duurzaam verbeteren

Mijn hart klopt voor het onderwijs als plek waar jongeren leren & ontwikkelen. Ik wil dat onderwijs de gelukkigste werk- en leerplek ter wereld is voor jongeren en professionals. Ik zet mij blijmoedig, proactief met visie, tempo en lef ín voor duurzame waarde(n)volle verbeteringen.

In het onderwijs heb ik gewerkt als docent, directeur, adviseur management & organisatie, lid raad van bestuur, voorzitter MR, manager bedrijfsbureau en lid raad van toezicht. Ik heb inzicht en ervaring in hoe mensen, groepen, organisaties en systemen op elkaar inwerken. 

Mijn werkwijze is integraal waarnemen, voelen wat er speelt, analyseren en gericht vragen stellen zodat onderliggende vraagstukken op tafel komen. Met focus op resultaat en oog voor onderlinge relaties zet ik creatief denken in om het doel te bereiken. 

Samen op weg gaan is een avontuur, waarbij zowel inspirerende beleving als lastige spanning regelmatig voorkomen. Ik vind het leerzaam en fijn om vanuit een gezamenlijk waarde(n)vol doel een rol te spelen in de verandering van organisaties en mensen. 

In deze videopitch stel ik me graag aan u voor.Mijn expertisegebieden:

Organisatieontwikkeling, Mens/teamontwikkeling, Procesbegeleiding, Verandermanagement, Onderwijs en bedrijfsvoering, Inrichtingsvraagstukken, Leiderschap


Mijn inbreng:

 • Ik weet strategie te verbinden met tactiek en operatie. 

 • Ik draag zorg voor optimale afstemming tussen alle betrokkenen

 • Met mijn (bege)leiding worden teams effectiever en komen tot betere prestaties

 • Ik help en adviseer vanuit degelijke analyse/onderzoek hoe veranderingen en vernieuwingen te realiseren.

 • Ik creëer de randvoorwaarden om tot duurzame verandering te komen. 
   

Enkele opdrachten:

 

Afstemmen Onderwijs & bedrijfsvoering

 • Begeleiden transitie van drie stafbureaus naar één concernbureau

 • Ontwerpen, herinrichten ondersteunende functies

 

Ontwikkeling naar integraal kindcentrum en nieuwbouw

 • Vormen van netwerk Kinderopvang, onderwijs en peuterspeelzaal

 • Ontwikkelen visie (onderwijs + huisvesting). 

 

Onderstroom managen

 • Analyseren van de onderstroom in de organisatie

 • Begeleiden van fragmentering & overbelasting naar samenhang & focus

 • Bewustwording eigen  invloed/aandeel in de sociale veiligheid.

 

 Reduceren van het ziekteverzuim (van 10,97 % naar 3,45 %)

 • Aanpakken van zwart/grijs verzuim

 • Verhogen van de verzuimdrempel

 • Scheiden van ziekte en functioneringsproblemen.

 

Oprichten vernieuwingsschool

 • Positioneren van nieuwe organisatie in de educatieve infrastructuur 

 • Ontwikkelen van de school tot een onderwijsinstelling met goede naam en dito prestaties

  Contact

  Renée Hassink

  Stel uw vraag aan Renée Hassink

  managing consultant
  Wat zijn uw gegevens?
  Waar zal het gesprek over gaan?