Saskia Jansen

Saskia Jansen

Bestuur & Organisatie, Financiën & Bedrijfsvoering, HRM Senior adviseur
"Groot denken, klein doen: positief veranderen met realistische en concrete doelen".
Recente opdrachten:
  • Implementatiemanager reorganisatie gemeente <50.000; een plattere structuur met integraal werken, nieuwe kernwaarden en verbeterd samenspel ambtelijke en bestuurlijke organisatie;
  • Interim teamleider: versterken samenwerkingskracht, intern en extern;
  • Rekenkameronderzoek naar betekenis organisatieconcept in relatie tot samenspel raad-college-organisatie;
  • Nieuw toekomstbestendig formatieplaatje gemeente: met draagvlak voor aanpassingen en procedures, financiële gevolgen in beeld;
  • Opstellen integraal veiligheidsplan en uitvoeringsplan gemeente, zowel inhoud als proces van participatie.

Contact

Saskia Jansen

Stel uw vraag aan Saskia Jansen

Senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?