Joost Rompa

Joost Rompa

Bestuur & Organisatie senior adviseur
Samen dansen op schalen...
Veel maatschappelijke vraagstukken trekken zich helemaal niks aan van bestuurlijke grenzen van landen, provincies of gemeenten. Daarom is grensontkennend samenwerken noodzakelijk om in vitale coalities tot slimme gezamenlijke bewegingen en oplossingen te komen.Dansen op schalen is heel erg nodig en ontzettend leuk maar tegelijkertijd ook hartstikke ingewikkeld. Om organisaties en netwerken daarin te helpen ben ik sinds 1 februari 2018 als senior adviseur verbonden aan BMC. Ik heb zeer brede ervaring in directie- en programmasturing en strategische advisering in (middel)grote gemeenten en samenwerkingsverbanden. Ik help besturen en directies met scherpe analyses, oorspronkelijke adviezen en slimme oplossingen voor strategische positionerings- en samenwerkingsvraagstukken. Om het strategisch vermogen en de samenwerkingskracht binnen het openbaar bestuur te versterken. Muli-level. Multi-helix. Inhoud, publieke waarden en impact zijn daarbij leidend. 

Expertisegebieden
  • Lokale overheid
  • Corporate Strategievorming
  • Politiek-ambtelijk-bestuurlijk verhoudingen en samenspel
  • Positioneringsvraagstukken
  • (boven) regionale samenwerkingsvraagstukken

Recente opdrachten
  • Leiden van bovenregionaal ruimtelijke economisch programma
  • Ontwikkelen internationaliseringsstrategie en - aanvalsplan
  • Ontwikkelen samenwerking-, profilerings- en positioneringstrategie 
  • Opstellen bestuurlijke samenwerkingsconvenanten
  • Maken en implementeren van masterplan voor versterking van de public-affairs en lobbykracht richting Provincie, Rijk en Europa

 

Contact

Joost Rompa

Stel uw vraag aan Joost Rompa

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?