Peter Donders

Peter Donders

Sociaal Domein, Sociale Zekerheid senior adviseur
There is nothing permanent except change (Heraclitus)
In Peter Donders zult u een ervaren manager en strategisch adviseur aantreffen die in staat is complexe problemen en situaties op te lossen. Hij is gewend in een dynamische politieke omgeving te functioneren op nationaal en internationaal niveau en in staat het beste uit mensen naar boven te halen. Hij toont zich daarbij toegankelijk, analytisch sterk en resultaat gericht. De expertise van Peter Donders ligt binnen het sociaal domein met name op het terrein van de Participatiewet, onderwijs en arbeidsmarkt alsmede samenwerkingsvraagstukken.
 
Recente opdrachten zijn:
  • Projectmanager arbeidsmarktprojecten in de bouw, retail en bancaire sector;
  • Regionaal Arbeidsmarkt coördinator;
  • Kwartiermaker regionaal werkbedrijf participatiewet met daarin een fusie van een Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf en een regionale sociale dienst
  • Strategisch arbeidsmarktadviseur gemeente (G6);
  • Voorzitter onderhandelingscommissie uittreding gemeenten uit Gemeenschappelijke Regeling;
  • Adviseur grensoverschrijdende arbeid. 
Mijn expertise gebieden:
  • Strategisch advies
  • Governance
  • Organisatieontwikkeling
  • Interim management

Contact

Peter Donders

Stel uw vraag aan Peter Donders

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?