Wieneke Swüste

Wieneke Swüste

Bestuur & Organisatie, Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs Managing Consultant

Als managing consultant houd ik mij bezig met beleidsvormende, leidinggevende- en adviesopdrachten bij samenwerkingsverbanden voor zowel primair als voortgezet. Door mijn achtergrond als klinisch ontwikkelingspsycholoog heb ik oog voor de individuele leerling, de groep, ouders en de omgeving. Mijn affiniteit ligt in het bijzonder bij het gespecialiseerd- en passend onderwijs.

 

Draagvlak creëren, doelen stellen, coachen, meebewegen en vooruitstrevend actie ondernemen zijn voor mij belangrijke waarden. Ik kan snel analyseren en complexe situaties overzien, kan structuur aanbrengen en ben altijd op zoek naar samenwerking. Met humor, openheid en een positieve inslag werk ik doelgericht en richt ik mij planmatig op het bereiken van resultaat. In samenwerking met de opdrachtgever en de collega’s voeg ik kwaliteit toe en creëer ik vertrouwen en betrokkenheid met als doel de kwaliteit van de organisatie te verhogen. 

 

Recente opdrachten:

  • Kernteamlid Samenwerkingsverband Utrecht PO voor de thema’s Dekkend Aanbod, Doorgaande Lijn en Kwaliteit
  • Adviseur Toeleiding en Instroom SWV VO
  • Voorzitter a.i. Commissie van Onderzoek VierTaal cluster 2
  • Onderzoeker Samenwerkingsverbanden Regionaal Dekkend Aanbod

Contact

Wieneke Swüste

Stel uw vraag aan Wieneke Swüste

Managing Consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?