Liesbeth Sturing

Liesbeth Sturing

Jeugdhulp, Primair onderwijs, Sociaal Domein, Voortgezet Onderwijs managing consultant, expert verbinding onderwijs jeugdhulp
"Waarom moeilijk doen als het samen kan" (Loesje)
Als er 1 ding is dat als rode draad door mijn werkzame leven loopt, dan is het het organiseren van zorg rondom (kwetsbare) kinderen. Om dit goed te kunnen organiseren moet je elkaars taal leren spreken. Dankzij mijn opdrachten vanuit gemeente, jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling en samenwerkingsverband ben ik goed in staat om vanuit verschillende perspectieven naar een probleem te kijken, een overstijgende analyse te maken en een advies te geven. 

Ik werk resultaatgericht en graag samen met anderen. Ik heb een grote 'snapsnelheid' en weet daardoor organisaties en situaties snel te doorgronden. In mijn opdrachten gaat het veelal over de verbinding tussen verschillende domeinen. Dit doe ik op alle niveaus: lokaal, regionaal en bovenregionaal. 

Mensen om mij heen zullen mij herkennen als gedreven, gericht op proces en resultaat met veel oog voor mens en harmonie, maar niet bang om kritische vragen te stellen. 

Recente opdrachten:
  • Projectleider Ontwikkelagenda Onderwijs Jeugdhulp in de Achterhoek
  • Strategisch procesbegeleider bovenregionaal expertisenetwerk specialistische jeugdhulp Zuid West
  • Projectleider doorbraakaanpak bij een Gecertificeerde Instelling
  • Strategisch advies over de doorontwikkeling van een regionaal expertteam
  • Procesbegeleider opstellen richtlijn Kwetsbare Zwangerschappen
  • Als adviseur Jeugd vanuit een gemeente o.a. betrokken bij het starten van diverse pilots jeugdhulp in school in primair en voortgezet onderwijs

Contact

Liesbeth Sturing

Stel uw vraag aan Liesbeth Sturing

managing consultant, expert verbinding onderwijs jeugdhulp
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?