Dik Gersen

Dik Gersen

Ruimtelijke Ontwikkeling, Woningcorporaties Managing consultant Ruimte + Wonen
Werken aan structurele oplossingen voor de wooncrisis.

De opgaven op de woningmarkt voor de komende jaren zijn overduidelijk:
1.oplossen van het woningtekort,
2. wonen weer betaalbaar maken,
3. verduurzamen van de bestaande voorraad en
4. verbeteren van de leefbaarheid van buurten en wijken.

Als de opgaven zo duidelijk zijn, waarom lukt het dan niet om deze grote knelpunten op te lossen?

Veel partijen zijn betrokken bij de woningmarkt. Dat maakt de aanpak van de wooncrisis vooral een samenwerkingsopgave. Samenwerking tussen en binnen overheden, samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, samenwerking tussen overheid en markt.
 
BMC is bij uitstek de partij die hierbij kan ondersteunen en adviseren. BMC Wonen en Woningcorporaties is thuis in alle aspecten van woningmarkt en huisvesting. Samen met onze collega's van de andere domeinen brengen we dagelijks de oplossingen van de wooncrisis dichterbij.


 

Contact

Dik Gersen

Stel uw vraag aan Dik Gersen

Managing consultant Ruimte + Wonen
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?