Demo dashboard Sociaal Domein

Bij onze oplossingen zetten wij sterk in op krachtige visualisaties in gebruiksvriendelijke dashboards. Hieronder krijgt u een indruk van hoe wij aankijken tegen dashboarding. De demo die u aantreft hebben wij gevuld met CBS- en GGD-cijfers van gemeenten en wijken en maakt vergelijkingen tussen gemeenten (pagina 1), tussen wijken binnen een gemeente (pagina 2) en tussen variabelen (pagina 3) mogelijk.

Contact

Vindt u dit type dashboards interessant? En wilt u meer weten over onze mogelijkheden om data over het sociaal domein te vertalen naar actuele stuurinformatie in bruikbare visualisaties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 496 5200.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?