27 jul 2018

Passend onderwijs past niet altijd

BMC begeleidt in het primair en voortgezet onderwijs diverse samenwerkingsverbanden op weg naar passend onderwijs. In de regio Apeldoorn is dit voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een bijzondere opgave. Zo heeft de regio enerzijds te maken met een fikse negatieve verevening van bijna € 4.000.000 en anderzijds met een praktijk die de afgelopen tien jaar met veel zorg en aandacht is opgebouwd door alle betrokkenen.

Deze praktijk is ondergebracht in een bovenschoolse voorziening met drie functies: lesplaats, opvang en expertise. Deze voorziening heeft uitstekend gewerkt, maar past niet meer in de inhoudelijke en financiële kaders van passend onderwijs.

In opdracht van de twaalf besturen vo en vso begeleidt BMC het complexe proces waarin een oude traditie wordt afgebouwd en een nieuw samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs wordt opgebouwd. Tegelijkertijd moet een goede oplossing worden gevonden voor een niet geringe negatieve verevening.

Met het inzicht dat een nieuw bestel niet vanzelfsprekend het einde betekent van een oude praktijk werkt BMC, samen met alle betrokkenen, vooral aan de voorwaarden die een nieuwe praktijk mogelijk maken, zodat passend onderwijs niet alleen op papier netjes is geregeld, maar vooral straks in de praktijk goed kan gaan werken.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Klaas Pit via telefoonnummer 06-22661619 of per e-mail naar klaas.pit@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE VOORTGEZET-ONDERWIJS PASSEND-ONDERWIJS SAMENWERKING-PASSEND-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement