Omgevingswet? Uw stappenplan in één week

De grootste herziening van wet- en regelgeving ooit biedt volop ruimte voor participatie en innovatie in het fysiek domein.

Houding en handelen zijn bepalend voor een succesvolle implementatie

De Omgevingswet creëert ruimte voor bewoners, bedrijven en bezoekers om in een grote mate van zelfstandigheid richting te geven aan hun eigen leefomgeving. Dit heeft effect op de inhoud en vorm van uw ruimtelijke instrumentarium. Maar meer nog heeft het impact op de houding en het handelen van uw organisatie. Een verandering in uw manier van samenwerken is bepalend voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.

Inzicht in de noodzakelijke stappen

Veel gemeenten zijn al gestart met de voorbereiding op de Omgevingswet, maar welke stappen moet u exact zetten? Wat mag u echt niet vergeten? En wat moet nu en wat kan later? Ons ‘Stappenplan in één week’ biedt het antwoord op deze vragen. Tijdens een intensieve week schetsen wij voor u de contouren van uw stappenplan en formuleren we een checklist van zaken waar u in ieder geval aan moet denken.

Ook úw stappenplan in één week?

Met het ‘Stappenplan in één week’ krijgt u een concreet stappenplan. Het vormt een basis voor besluitvorming door uw directie, college en raad. Met het stappenplan in de hand kunt u zich weer richten op de inhoud.

Het ‘Stappenplan in één week’ vraagt een investering van € 7.500— (excl. btw). Dit aanbod is alleen geldig voor deelnemers van het lunchwebinar Omgevingswet.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?