17 sep 2018

Werken met datateams

Dé concrete aanpak voor onderzoeksmatig werken, professionalisering en onderwijsverbetering

Het verbinden van onderzoek met kwaliteitsontwikkeling, onderwijsontwikkeling en professionalisering staat in veel scholen hoog op de agenda, maar het is tegelijkertijd een behoorlijke uitdaging.

Praktijkgericht onderzoek naar wat het beste werkt zit niet vanzelfsprekend in het dagelijks handelen van de school, het team of de opleiding. Vaak wordt er gewerkt vanuit intuïtie, overtuigingen, ervaringen en anekdotes, maar dat is meestal niet de meest effectieve oplossing voor een probleem.

Een juiste inzet van data en onderzoek kan bijdragen aan het behouden en beheersen van de opbrengsten. Uit onderzoek blijkt dat het gebruiken van gegevens, zoals toets- of tentamencijfers, leerling- of deelnemersenquêtes en observaties in de klas, kan leiden tot betere prestaties in het onderwijs.

Om opbrengstgericht werken vorm te geven heeft De Universiteit Twente de Datateam®-methode ontwikkeld. Via deze methode werken teams van docenten en schoolleiding lerendewijs aan het oplossen van concrete vraagstukken, met behulp van beschikbare data op school. Op deze manier werken de leden van het team zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling als aan onderwijsverbetering aan de hand van specifieke problemen.

Door middel van deze methodiek kunnen wij u, op gestructureerde en verantwoorde wijze, helpen met het vinden van de juiste antwoorden op concrete probleemvragen. De methode is in zowel het primair als het voortgezet als het middelbaar beroepsonderwijs een goed hulpmiddel gebleken.

We bieden verschillende modules aan om het datagebruik in uw school verder te ontwikkelen. Klik op de link voor een uitgebreide omschrijving van de modules.

Modules

1) Workshop Simulatie Datateam®-methode
Kennismaking Datateam® en bewustwording mogelijkheden datagebruik voor de school

  • Inleiding belang datagebruik
  • Workshop 8 stappen: hoe gaat dit in de praktijk en wat kan het opleveren?
  • Discussie belang en randvoorwaarden voor de school

Tijdsduur: 1 dagdeel

2) Cursus data-analyse

a) Ontwikkeling kennis en vaardigheden datagebruik – op school
Tijdsduur: 1 dagdeel (op eigen school)

b) Ontwikkeling kennis en vaardigheden datagebruik – individueel (centraal te volgen)
Tijdsduur: 1 dagdeel (centrale locatie)

3) Datateam op school

Datagebruik kunnen toepassen in de school. Intensief professionaliseringstraject, inclusief:

  • Intensieve externe begeleiding datateam (6-8 pers.)
  • Workshop Simulatie Datateam (20-30 pers.)
  • Cursus data-analyse (6-20 pers.)

Tijdsduur: 1 tot 2 jaar

4) Scholing en begeleiding in het coachen van een datateam

a) Intern opleiden coaches in datagebruik
Scholing en begeleiding in coachen datateam, inclusief:
• 2 dagen introductie:
- Aanleiding en achtergrond stappenplan
- Werkwijze datateam op eigen school begeleiden en coachen
- Cursus data-analyse (1 dagdeel)
- Werkplan leertraject opstellen
• 6 coachingsbijeenkomsten: 4 bij datateam, 2 intervisie met andere deelnemers leertraject

Tijdsduur: 1 jaar

b) Intern opleiden coaches in datagebruik (alleen mogelijk als vervolg op module 3)
Alleen mogelijk als vervolg op module 3 Scholing en begeleiding in coachen datateam als vervolg intensieve begeleiding (1-2 jaar), inclusief:
• 1 dagdeel introductie
- Aanleiding en achtergrond stappenplan
- Werkwijze datateam op eigen school begeleiden en coachen
- Cursus data-analyse (herhaling)
- Werkplan leertraject opstellen
• 4 coachingsbijeenkomsten: 2 bij datateam, 2 intervisie met andere deelnemers leertraject

Tijdsduur: 4 jaar

Meer informatie

Vrijblijvend kunnen wij in een intakegesprek samen met u verkennen welke onderzoeks- en professionaliseringsbehoeften er in uw organisatie leven en in hoeverre het werken met de Datateam®-methode daarvoor een passend antwoord biedt.

Klik op onderstaande brochures voor het mbo, het voortgezet en het primair onderwijs. Deze geven u meer inzicht in onze aanpak en de begeleiding gebaseerd op de Datateam®-methode, zoals beschreven in module 3.

MBO

Voortgezet Onderwijs

Primair Onderwijs

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior commercieel manager Chantal Dekker, via telefoonnummer 06 - 11 39 86 60 of per e-mail naar chantal.dekker@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

BEROEPSONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS OPLOSSING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement