30 jul 2018

Lente- en Zomerscholen

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat op de scholen in Nederland relatief veel leerlingen blijven zitten. In 2012 besloten de VO-raad en CNV Onderwijs een pilot uit te voeren naar de effecten van de interventie zomerscholen op het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Op 15 plaatsen in Nederland openden in de zomers van 2013 en 2014 ‘Zomerscholen tegen zittenblijven’ hun deuren. Leerlingen kregen daarmee de kans om in de zomervakantie tijdens een korte, maar intensieve periode opgelopen achterstanden weg te werken en alsnog over te gaan naar het volgende schooljaar. Het is en was niet de bedoeling dat de zomerschool in de plaats komt van zittenblijven; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie. In het tweede jaar dat de pilot draaide werden er ook nog twee regionale arrangementen aan het project toegevoegd, waarbij meerdere scholen in een regio gezamenlijk een zomerschool opzetten.

BMC zette de pilot zomerscholen op in opdracht van de VO-raad en CNV Onderwijs 

De uitvoering van deze zomerscholen tegen zittenblijven tijdens deze twee jaar lag in handen van BMC, in opdracht van de VO-raad en CNV Onderwijs. In de georganiseerde zomerscholen werden leerlingen gedurende twee weken in de zomervakantie intensief begeleid door externe docenten en mentoren. Tussentijds werden de ouders regelmatig op de hoogte gehouden. Aan het einde van de twee weken moesten de leerlingen via een toets laten zien dat ze de stof beheersten en konden ze alsnog bevorderd worden naar een volgend schooljaar (of ze bleven definitief zitten).

In 2013 en 2014 was er binnen de pilot voor een beperkt aantal scholen subsidie beschikbaar. Vanwege de positieve resultaten heeft het Ministerie van OCW extra subsidie vrijgemaakt voor zomerscholen. Ieder jaar ligt dit bedrag zo rond de 8,5 miljoen euro. Zo ook voor dit jaar, 2019. 

BMC en Studiekring organiseerden ook in 2015, 2016, 2017 en 2018 succesvolle zomerscholen in het voortgezet onderwijs. Zowel individuele zomerscholen als regionale arrangementen voor één of twee weken. Wij deden dit in totaal voor 30 scholen. In 2019 nemen wij graag de organisatie van uw zomerschool op ons! Tevens is het mogelijk om met de subsidie lentescholen te organiseren in de mei-vakantie. Vanaf 2017 organiseren wij al landelijk succesvol lentescholen. BMC en Studiekring ontzorgen u graag.

Download de brochure

Download hier de brochure 'Lentescholen en zomerscholen' en bekijk wat BMC en Studiekring u kunnen bieden.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior accountmanager Amy den Broeder-van Dam via telefoonnummer 06-53605994 of per e-mail naar amy.den.broeder@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

VOORTGEZET ONDERWIJS OPLOSSING

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?