30 jul 2018

Laat uw juridische kwaliteit toetsen

Hebt u vat op de juridische risico’s van het functioneren van uw gemeente? BMC en De Leeuw Bestuursrecht bieden u samen een Electronic Quick Audit (EQUA).

Deze quick scan brengt aan het licht of uw juristen optimaal worden ingezet en wat de juridische kwaliteit is van uw producten en diensten. De juridische risico’s in uw organisatie worden zichtbaar. U weet binnen 4 weken wat de juridische risico’s in uw gemeente zijn. Het normenkader dat aan de EQUA ten grondslag ligt, is beproefd in kleine en middelgrote gemeenten en in waterschappen.

De scan leidt tot een schriftelijke rapportage met analyses, conclusies en praktijkgerichte aanbevelingen en verbeterpunten, afgezet tegen verzamelde best practices. Verder kunt u kiezen uit een aantal aanvullende analyses die specifiek op uw organisatie zijn afgestemd. Lees de leaflet 'Hoe functioneert uw gemeente juridisch gezien?' voor meer informatie.

Download de leaflet

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Roy Vervoort per e-mail naar roy.vervoort@bmc.nl of per telefoon via (033) 496 52 00. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING BESTUUR-EN-ORGANISATIE

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement