Als recruitment consultant ben ik altijd op zoek naar professionals die het verschil willen maken binnen in het sociaal domein.

Over de functie

De opdracht voor het sociale wijkteams van de gemeente: ‘Organiseer door middel van sociale wijkteams voor inwoners de toegang tot Wmo-begeleiding en Jeugdhulp en organiseer de realisatie van hulp waar het gaat om Wmo-begeleiding, jeugdhulp en/of multi probleemsituaties. Lever indien nodig vanuit het sociale wijkteam lichte ambulante hulp.’ De medewerkers van het wijkteam vormen integrale en generalistisch werkende teams, waarbij sturen op de mogelijkheden van burgers centraal staat.

Inhoud van de functie
De wijkcoach

 • onderzoekt en inventariseert de situatie van de burger en zijn context, de (hulp)vraag en probleemstelling;
 • biedt waar mogelijk ambulante zorg;
 • werkt volgens de visie 1 gezin 1 plan;
 • heeft een basishouding van vertrouwen en verbinden;
 • is onbevooroordeeld, actiegericht, vasthoudend en in staat een werkrelatie op te bouwen;
 • combineert oplossingsgerichte interventies met een systeemgerichte aanpak;
 • coördineert de hulp, maar heeft ook de taak om de gezinsleden, betrokkenen uit het netwerk van het gezin en de betrokken hulpverleners en instanties te ondersteunen bij het opstellen van een gezamenlijk plan;
 • sluit aan bij de wensen van de gezinsleden, creëert draagvlak;
 • is een professional die zo nodig belangrijke besluiten neemt, bijvoorbeeld waar het gaat om veiligheid;
 • heeft geen 9.00-17.00 uur mentaliteit;
 • vervult overige binnen de functie voorkomende werkzaamheden.

Functie-eisen

De volgende functie eisen zijn van belang:
- Kennis van relevante wet -en regelgeving
- Signaleert problemen, kan overstijgend denken, ziet logica in verbanden en kan hoofd- van bijzaken onderscheiden
- Trekt goede conclusies en overziet consequenties van beslissingen en handelingen op langere termijn
- Versterkt eigen kracht en zelfregie
- Stuurt aan op betrokkenheid en participatie Op de vraag af:
- Is zichtbaar en gaat op mensen af
- Verheldert vragen en behoeften

Binden en verbinden:
- Helpt burgers verbindingen te leggen
- Inspireert tot ander gedrag

Integraal werken
- Werkt samen en versterkt netwerken
- Beweegt zich in uiteenlopende leef- en systeemwerelden

Signaleren en agenderen:
- Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
- Benut professionele ruimte en is ondernemend

- Minimaal afgeronde hbo-opleiding bij voorkeur op het gebied maatschappelijke dienstverlening of sociaalpedagogische dienstverlening.
- SKJ-geregistreerd

 

Arbeidsvoorwaarden

Je inschaling is conform de cao CAR UWO

Bedrijfsinformatie

Je gaat aan de slag via BMC; een betrokken werkgever met oog voor jou en onze opdrachtgevers! Bij ons vind je geen gesjeesde zakentypes met te vlotte babbels, maar gewone mensen met betrokkenheid voor jou en het werk dat jij doet. Heb je interesse? We gaan graag met je in gesprek!

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Methilde van Bremen via telefoonnummer 06-46408515

solliciteren

Methilde van Bremen

Stel uw vraag aanMethilde van Bremen

recruitment consultant