Lever jij een nieuwe bijdrage aan het team vergunningen?

Over de functie

Als ‘Regisseur Omgevingsvergunningen’ word je ingezet voor het coördineren van de behandeling van
de vergunningaanvragen en de toetsing aan bestemmingsplannen. Afhankelijk van kennis, ervaring en
ontwikkeling kun je steeds complexere vergunningaanvragen aan. Waar nodig word je ingezet om
informatie te verstrekken aan initiatiefnemers die zich met vragen melden aan ons Omgevingsloket.
Hierbij verstrek je informatie over alle activiteiten die onder de Wabo vallen en geef je de klant inzicht
in de geldende kaders zoals het bestemmingsplan en het welstandsbeleid. Tevens geef je informatie
over lopende dossiers en relevante wet- en regelgeving.

De Regisseur Omgevingsvergunningen is inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de
kwaliteit en de tijdige afdoening van aanvragen om omgevingsvergunning. De toedeling van dossiers
gebeurt op basis van de mate van complexiteit en gevoeligheid van de aanvraag.

Als onderdeel van onze flexibele schil wordt boven genoemde inhoudelijke zaken van je verwacht dat
je iets unieks brengt binnen het team. Iets dat het team helpt in haar groei en in haar voorbereiding
op wat de toekomst, voor een belangrijk deel ingegeven door de komst van de Omgevingswet, van
ons vraagt. Dit unieke kan zitten in een frisse blik, een voorbeeldrol qua houding en gedrag, uiterst
relevante kennis, lef, tact, inspiratie, etc.

Functie-eisen

Gevraagde opleidingsachtergrond
HBO Omgevingsrecht / Bouwkunde

Gevraagde kennis
 WABO, WRO, BOR, incl. vergunningvrij bouwen en afwijkingsprocedures;
 Omgevingswet, inhoudelijk en qua impact voor gemeenten;
 Interpretatie van bouwtekeningen.

Gevraagde werkervaring
Aantoonbaar ervaring met het zelfstandig regie voeren over en behandelen van aanvragen om een
Omgevingsvergunning. Ervaring met volledig digitale afhandeling. Ervaren in de samenwerking met
beleidsadviseurs en het maken van een integrale afweging op basis van uiteenlopende adviezen.
Ervaring in een politiek-bestuurlijke context en met het voorbereiden van een goede, heldere
besluitvorming.
 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een afwisselende functie met carrièreperspectief. Jouw ervaringen bij verschillende opdrachtgevers, jouw kennis en jouw competenties helpen je te bouwen aan een mooie carrière. De arbeidsvoorwaarden voor deze functie worden bepaald aan de hand van het aantal jaren werkervaring dat je hebt op dit vakgebied. 

Bedrijfsinformatie

BMC Implementatie is hét detacheringsbureau voor de publieke sector. Iedere dag werken wij aan de ontwikkeling van onze mensen. Met daadkrachtige ondersteuning en een stevige basis aan expertise zetten meer dan 800 BMC-adviseurs en –interim-medewerkers zich in voor onze opdrachtgevers bij de uitvoering van hun taken in het belang van de inwoner, de cliënt en de leerling.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Lotte Vermeulen via telefoonnummer 06-83277780

solliciteren

Lotte Vermeulen

Stel uw vraag aanLotte Vermeulen

BMC recruiter