Persbericht: Rekenkamercommissie Tiel publiceert rapport subsidiebeleid

BMC heeft namens de Rekenkamercommissie Tiel onderzoek uitgevoerd naar het subsidiebeleid van de gemeente Tiel. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid op dit moment nog niet goed is vast te stellen. Op basis van het onderzoek heeft BMC aanbevelingen gegeven om dit te verbeteren. Inmiddels zijn de eerste stappen door de burgemeester en wethouders gezet.

Lees hier het volledige artikel. Het rapport is te vinden op de website van de Gemeente Tiel via deze link.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Uffen via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail naar hermanuffen@bmc.nl.

Rekenkamercommissie Tiel publiceert rapport subsidiebeleid