19 sep 2018

Onderzoek Ontvangen cliëntondersteuning

Het onderzoek 'Ontvangen cliëntondersteuning' geeft u inzicht in de typen ondersteuningsvragen, de cliënten, hun ervaringen met de geboden cliëntondersteuning en het gebruik ervan. Ook geeft het onderzoek informatie over de effecten van de ondersteuning op de zelfredzaamheid.

Deze informatie kunt u gebruiken voor het eventueel bijstellen van uw beleid, bij de keuze van aanbieders en voor het volgen van de ontwikkelingen in de cliëntervaringen ten aanzien van ondersteuning.

Kwalitatief onderzoek geeft een goed beeld van inwoners die gebruikgemaakt hebben van een vorm van cliëntondersteuning. Met behulp van interviews komen de volgende thema’s naar voren:

  • soort ondersteuningsvraag en situatie van de cliënt;

  • beoordeling van de cliëntondersteuning: bejegening, houding en slagvaardigheid;

  • beoordeling van het resultaat van de cliëntondersteuning: bijdrage van de ondersteuning aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Resultaat

Inzicht in de ervaringen, resultaten en effecten van de cliëntondersteuning in uw gemeente.

Investering

De investering voor dit onderzoek bedraagt € 4.750,─.*

*Uitgaande van 25 geslaagde telefonische interviews. Indien u een verdere verdiepingsslag wilt, bijvoorbeeld interviews met aanbieders, dan stellen wij graag een maatwerkofferte voor u op. Interviews via huisbezoeken zijn ook mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

ONDERZOEK

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?