Cliëntervaringsonderzoeken

Natuurlijk wilt u uw beleid afstemmen op uw cliënten en inwoners. Maar wat weet u werkelijk van hun ervaringen? Kunt u zich baseren op echte kennis van cliëntervaringen en levert deze kennis concrete handvatten op voor de beleidsvorming en uitvoeringspraktijk?

Inzicht in de ervaring van de cliënt

Deze lastige vragen, die in zeer veel gemeenten aan de orde zijn, komen u waarschijnlijk ook bekend voor. BMC biedt u nieuwe en aanvullende vormen van cliëntervaringsonderzoek die antwoord geven op deze vragen. De onderzoeken geven u inzicht in de ervaring van de cliënt en hoe die ervaring zich gedurende het ondersteuningstraject ontwikkelt. Ook krijgt u te weten wat zijn of haar opvattingen zijn over het gehele traject. En de methode helpt u de verhalen achter de inwoners te ontdekken.

In de flyer ‘Cliëntervaring in het sociaal domein‘ staat met welke soorten onderzoek van deze methode BMC u kan helpen de juiste input te vinden voor de monitoring en aanpassing van uw sociaal beleid. Onze specialisten gaan graag met u in gesprek om te kijken of deze methode u kan helpen en welke onderdelen kunnen passen in uw beleidsprocedures.

Wilt u meer weten?

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee! U kunt contact opnemen met Andrew Britt via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail naar  andrew.britt@bmc.nl.

 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Vanaf 2016 bent u als gemeente, op grond van artikel 2.5.1 van de wet, verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren.

In 2017 heeft BMC voor ruim 90 gemeenten een CEO Wmo uitgevoerd, met ruim 27.000 respondenten. Wij voeren dit Cliëntervaringsonderzoek ook graag voor u uit!

Lees hier alle informatie

 

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Vanaf 2016 bent u als gemeente, op grond van de Jeugdwet, verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de jeugdhulp ervaren.

In 2017 heeft BMC voor ruim 50 gemeenten een CEO Jeugd uitgevoerd, met ruim 5.400 respondenten. Wij voeren het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd ook graag voor u uit!

Lees hier alle informatie

 

Onderzoek Klantbeleving Participatiewet

Dit klantonderzoek geeft inzicht in de beleving van uw dienstverlening door uw klanten.

Het onderzoek gaat onder andere in op:

  • de informatievoorziening;

  • de bejegening;

  • de bereikbaarheid;

  • de dienstverlening door uw medewerkers;

  • het poort-/intakegesprek;

  • begeleiding naar werk, ingezette re-integratievoorzieningen.

Lees hier alle informatie

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?