1 mrt 2019

Cliëntervaringsonderzoeken in het Sociaal Domein

Natuurlijk wilt u uw beleid afstemmen op uw cliënten en inwoners. Maar wat weet u werkelijk van hun ervaringen? Kunt u zich baseren op echte kennis van cliëntervaringen en levert deze kennis concrete handvatten op voor de beleidsvorming en uitvoeringspraktijk? Wij helpen u graag!

cliëntervaringsonderzoek Wmo
cliëntervaringsonderzoek Jeugd
klantbeleving Participatiewet
klantbeleving Schuldhulpverlening
cliëntervaringsonderzoeken Sociaal Domein 2017

Alle informatie over de cliëntervaringsonderzoeken van BMC in één handige brochure?

Download de brochure

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Elk jaar dient u als gemeente verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren, op grond van artikel 2.5.1 van de Wmo. Wij voeren dit onderzoek met de verplichte vragenlijst en bijbehorende voorwaarden graag voor u uit!

Maar hoe haalt u nu meer uit dit ‘verplichte nummer’?

Door het toevoegen van eigen vragen, het toevoegen van ervaringen en verhalen van cliënten door middel van aanvullende persoonlijke interviews of het uitsplitsen van de resultaten naar lokale teams of doelgroepen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het afnemen van de verplichte vragen plus aanvullende eigen vragen in een continu-onderzoek.

Samen met u bekijken we graag welk onderzoek het beste past bij uw lokale informatiebehoefte. Sommige vragen lenen zich meer voor kwalitatief verdiepend onderzoek met huisbezoeken of interviews, andere vragen meer voor kwantitatief onderzoek of voor continu-onderzoek.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Op grond van de Jeugdwet dient u als gemeente elk jaar verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de jeugdhulp ervaren. Het onderzoek moet gaan over de thema’s ‘toegankelijkheid van voorzieningen’, ‘kwaliteit van de jeugdhulp’ en ‘het effect van de jeugdhulp’. Wij voeren dit onderzoek graag voor u uit!

Maar hoe haalt u nu meer uit dit verplichte onderzoek?

Bij het jeugdonderzoek mag u zelf kiezen welke methode u toepast. BMC heeft de afgelopen jaren heel goede ervaringen opgedaan met huisbezoeken en telefonische interviews met ouders en/of jongeren. Juist naast de vaak wat lage respons op de kwantitatieve vragenlijsten krijgt u met deze kwalitatieve opzet meer bruikbare uitkomsten met concretere handvatten voor verbeteringen in beleid en uitvoering en worden de effecten op het leven van de inwoner inzichtelijk gemaakt.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan het afnemen van een op maat gemaakte vragenlijst in een continu-onderzoek.

Klantbeleving Participatiewet

Door de Participatiewet staan gemeenten en sociale diensten voor de grote uitdaging om met beperkte middelen tegelijkertijd én klanten te activeren én een (tijdelijk) vangnet te bieden. Om succesvol te zijn is een helder inzicht in de ervaringen van klanten met de dienstverlening en begeleiding van de sociale diensten een belangrijke voorwaarde.

Denk aan belangrijke vragen als:

 • Hoe ervaren uw klanten het poortgesprek?
  > Hebben zij een goed beeld van hun rechten en plichten?
  > Hebben zij een goed beeld van het vervolgtraject?

 • Hoe ervaren uw klanten de begeleiding naar werk?
  > Ervaren zij deze als passend?
  > Ervaren zij deze als effectief?
  > Hoe zien klanten hun eigen afstand tot de arbeidsmarkt?

 • Hoe ervaren zij de kennis, deskundigheid van en bejegening door de medewerkers (klantmanagers Werk en consulenten Inkomen)?

 • Hoe ervaren zij de bereikbaarheid (via diverse kanalen) en de informatievoorziening vanuit uw organisatie?

 • Wat zijn de belangrijkste succes- en verbeterpunten volgens uw klanten?

U krijgt antwoord op deze en andere vragen met het Klantbelevingsonderzoek Participatiewet. We passen dit onderzoek graag op maat voor u aan, door in te zoomen op specifieke onderwerpen en klantgroepen of door andere methoden te gebruiken, zoals telefonische interviews of rondetafelgesprekken.

Lees hier alle informatie

Klantbeleving Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is een belangrijk maatschappelijk thema, waar de laatste tijd terecht steeds meer aandacht naar uitgaat. Het effectief ondersteunen van inwoners met schulden is een grote uitdaging. Voor een helder zicht op de mate waarin uw beleid op en uitvoering van schuldhulpverlening effectief is mag het perspectief van de inwoner zelf niet ontbreken. Het Klantbelevingsonderzoek Schuldhulpverlening gaat in op de beleving van uw inwoners met een hulpvraag rond schulden. De vragenlijst stemmen wij op maat met u af. Mogelijke thema’s zijn:

 • Hoe effectief is uw schuldhulpverlening in de ogen van de inwoners die hier ondersteuning bij zoeken?

 • Hoe ervaren uw inwoners de aanmelding en intake?

 • Weten zij waar zij aan toe zijn?

 • Hebben zij wat aan de gegeven adviezen? Lukt het hen ook om deze adviezen om te zetten in acties?

 • Hoe ervaren zij de afstemming tussen de schulddienstverlener en eventuele flankerende hulp?

 • Hoe ervaren zij eventuele budgetcoaching?

 • In hoeverre verwachten inwoners dat zij na afloop van het traject (weer) in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren?

 • Wat zijn de belangrijkste succes- en verbeterpunten volgens uw klanten?

U krijgt antwoord op deze en andere vragen met het Klantbelevingsonderzoek Schuldhulpverlening. We passen dit onderzoek graag op maat voor u aan, door in te zoomen op specifieke onderwerpen en klantgroepen of door andere methoden te gebruiken, zoals telefonische interviews of rondetafelgesprekken.

Lees hier alle informatie

Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal Domein 2017

Wilt u meer weten?

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee!
Neem contact op met onze senior adviseurs:

Andrew Britt (andrew.britt@bmc.nl | 06 - 20 43 98 32)
Hinke Stallen (hinke.stallen@bmc.nl | 06 - 20 70 22 23) 
Özlem Yalçin (ozlem.yalcin@bmc.nl | 06 - 20 53 82 78)

Meer halen uit de ervaringen van uw klanten?

Kijk dan ook eens hier.

ONDERZOEK

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?