10 aug 2018

Bewonersonderzoek: wijk- en buurtveiligheidsscans

De wijken en buurten binnen uw gemeente scoren niet allemaal hetzelfde als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Dit is van belang voor uw veiligheidsbeleid – u wilt immers effectief beleid voeren en waar nodig maatwerk leveren. Daarvoor is inzicht in de specifiekere kenmerken van wijken en buurten nodig. Wij kunnen daarvoor een veiligheids- en leefbaarheidsscan voor u uitvoeren. De precieze focus en het gewenste schaalniveau bepalen wij vanzelfsprekend samen met u.

Resultaat

  • een scherp beeld van de specifieke veiligheids- en leefbaarheidskarakteristieken van de wijken en buurten in uw gemeente;

  • doorvertaling naar prioriteiten, effectindicatoren, streefwaarden voor uw veiligheidsbeleid (zowel op gemeentelijk als wijk- en buurtniveau).

Maatwerkofferte

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Jasper van Gaalen via telefoonnummer 06-50261535 of per e-mail naar jasper.van.gaalen@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

ONDERZOEK

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?