Bewonersenquête veiligheid en leefbaarheid (veiligheidsmonitor)

Voor effectieve beleidsvoering heeft u stuurinformatie nodig – stuurinformatie over onder meer de veiligheidsbeleving (subjectieve veiligheid) van bewoners. Dit is immers een van de belangrijke doelen (effectindicatoren) van uw veiligheidsbeleid. Wij kunnen deze stuurinformatie voor u genereren: als ervaren onderzoeksbureau, kunnen wij uw veiligheids- en leefbaarheidsenquête geheel conform uw wensen wat betreft inhoudelijke focus, onderzoeksmethode, schaalniveau en steekproefomvang uitvoeren. Indien gewenst combineren wij de analyse van en rapportage over deze subjectieve gegevens met die van objectieve gegevens vanuit bijvoorbeeld de politieregistratie. Hiermee verkrijgt u een integrale veiligheidsindex.

Resultaat

  • gedegen analyse en rapportage van de veiligheidsbeleving/subjectieve veiligheid in uw gemeente;

  • doorvertaling naar prioriteiten, effectindicatoren, streefwaarden voor uw veiligheidsbeleid.

Investering

Maatwerkofferte

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?