Basisonderzoek Klanten Wmo-ondersteuning

Hoe tevreden zijn burgers met een ondersteuningsvraag over hoe zij zijn geholpen door uw gemeente? Hoe tevreden zijn uw klanten over de maatwerkvoorzieningen die zij vanuit de Wmo krijgen? Zijn uw klanten hierover in de loop der jaren meer of minder tevreden? En verschilt de tevredenheid van uw klanten per type maatwerkvoorziening? Dat zijn de vragen die centraal staan.

Resultaat

  • De klantervaringen inzake het contact met de gemeente;

  • Het ontvangen advies en de mogelijke ondersteuning;

  • De bejegening door de consulent;

  • De beoordeling van de gekozen oplossing;

  • De tevredenheid over maatwerkvoorzieningen;

  • De bijdrage aan zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Investering

De kosten voor een schriftelijk basisonderzoek bedragen € 3.750,-.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?