Benchmark Grondbedrijfstaken

Als gemeente weet u welk beleid uw grondbedrijf uitvoert. U weet ook in hoofdlijnen hóé uw grondbedrijf dat beleid uitvoert. Maar weet u ook welke resultaten het grondbedrijf boekt ten opzichte van andere gemeentelijke grondbedrijven? Om inzicht te krijgen in de prestaties van uw grondbedrijf, kunt u meedoen aan de Benchmark Grondbedrijfstaken.

De Benchmark Grondbedrijfstaken geeft gemeenten inzicht in de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijke grondbedrijf in de huidige economische crisis en laat zien hoe het grondbedrijf presteert ten opzichte van andere gemeenten. In verschillende sessies met de deelnemende gemeenten worden de uitkomsten intercollegiaal besproken. De experts van RH-DHV en BMC Advies verrijken de gesprekken met de laatste inzichten en ontwikkelingen.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?