9 aug 2018

Onderzoek niet-gebruik voorzieningen

Op tal van beleidsterreinen is het niet-gebruik van voorzieningen een belangrijk onderwerp. Denk hierbij het aan het niet-gebruik van armoede- of minima-regelingen. Voor de vormgeving van de voorzieningen is het belangrijk om inzicht te hebben in de redenen van niet-gebruik. Zijn de regelingen te ingewikkeld? Hebben de inwoners de regelingen niet nodig? Is de aanvraagprocedure te ingewikkeld?

Door middel van het bevragen van de (potentiële) doelgroep brengen we in kaart wat de redenen zijn waarom inwoners geen gebruik maken van voorzieningen. Dit bevragen kan op verschillende manieren: schriftelijk, online, telefonisch, via groepsgesprekken e.d.

Resultaat

Inzicht in de redenen voor niet-gebruik van voorzieningen.

Investering

Voor dit onderzoek wordt een offerte op maat  gemaakt.

ONDERZOEK

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?