Leren decentraliseren

Wat zijn de lessen uit de drie decentralisaties in het sociaal domein voor de invoering van de Omgevingswet én wat betekent dat voor de rol van de gemeentesecretaris? De decentralisaties in het sociaal domein (3D’s) zijn amper geland of de volgende decentralisatie dient zich al aan, nu in het fysieke domein met de Omgevingswet. In opdracht van de Vereniging van Gemeentesecretarissen en in samenwerking met het A+O Fonds gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft BMC onderzoek naar gedaan de lessen voor gemeentesecretarissen. 

De geplande invoering van de Omgevingswet is, in de ogen van de gemeentesecretaris, het gevolg van een veranderde verhouding tussen de overheid en de samenleving. Gemeentesecretarissen grijpen de decentralisaties in het sociale en fysieke domein aan om hun sturingsintententies tegen het licht te houden. De samenwerkende en responsieve overheid winnen aan terrein binnen gemeenten.

Een aandachtspunt hierbij is dat het feitelijk handelen niet altijd strookt met deze beoogde sturingsfilosofieën. In de decentralisaties op zowel het sociale als het fysieke domein ziet de gemeentesecretaris de transformatie (andere houding en rol van de gemeente) als de belangrijkste opgave, maar ligt de focus in de praktijk met name op de transitie (het inregelen van de verplichtingen).

Meer weten

Wilt u meer weten over de lessen die we kunnen leren uit stelselwijzigingen zoals bij de drie decentralisaties en de Omgevingswet? En wat dergelijke wijzigingen betekenen voor de rol van de gemeentesecretaris?

Download de rapportage.

Download de samenvatting.

Doe mee aan het debat

Wilt u in gesprek over de uitkomsten. Meldt u dan hier aan voor het VNG Congress Back to the future op 28 maart 2018. U komt op de dag zelf deelnemen aan de werksessie over dit onderwerp.

Omgevingswet

Naar contact

Contact opnemen

Meer weten over onze professionals?
Neem contact met ons op.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Vul hiervoor het contactformulier aan de rechterkant in.