Artikel: Gemeentefonds profiteert mee van het regeerakkoord

Gemeenten mogen hun meerjarenbegroting in positieve zin bijstellen. Dat valt op te maken uit het nieuwe regeerakkoord dat afgelopen dinsdag is verschenen.

In het regeerakkoord wordt aangegeven dat het nieuwe kabinet afspraken wenst met provincies en gemeenten over de financiële verhoudingen tijdens de komende kabinetsperiode.

Het principe van de ‘trap-op-trap-af’-systematiek blijft gehandhaafd. Gaat het rijk meer geld uitgegeven, dan groeit ook de omvang van het Gemeentefonds. Wordt er bezuinigd op de rijksuitgaven, dan zal er voor een evenredig deel worden bezuinigd op het Gemeentefonds. Deze systematiek was tot nu toe gekoppeld aan een deel van de rijksuitgaven (waarbij sociale zekerheid, zorg en ontwikkelingssamenwerking ervan waren uitgesloten).

In het regeerakkoord is nu aangekondigd dat de groei van het Gemeentefonds gekoppeld zal worden aan de groei van de totale rijksbegroting. Achterliggende gedachte hierbij is dat er minder fluctuaties zullen optreden.

Er zijn echter nog meer veranderingen. Lees het volledige artikel hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs Erwin Ormel of Siemen Fuite via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail: erwinormel@bmc.nl of siemenfuite@bmc.nl.

Gemeentefonds regeerakkoord

Naar contact

Contact opnemen

Meer weten over onze professionals?
Neem contact met ons op.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Vul hiervoor het contactformulier aan de rechterkant in.