31 jan 2019

Werkconferentie draagkracht

De afgelopen periode laait de discussie over zelfredzaamheid regelmatig op. Vraagt de overheid niet het onmogelijke van burgers? Is zelfredzaamheid niet een brug te ver voor kwetsbare mensen? Op donderdag 31 januari 2019 organiseren BMC en de Universiteit Twente een werkconferentie over draagkracht en zelfredzaamheid. Komt u ook?

De discussie over zelfredzaamheid vraagt om een nieuwe invalshoek! Aansluiten bij draagkracht blijkt een goed concept om de transformatie in het sociaal domein een stap verder te brengen. Het doet een beroep op persoonlijke competenties en het sociaal kapitaal van een inwoner en brengt dit in balans met de ervaren problemen. 

Praktische informatie

Datum: donderdag 31 januari 2019
Tijd: 09.00 uur tot 13.00 uur 
Locatie: de Observant, Amersfoort (Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort)

Programma werkconferentie

In een tweejarig onderzoeksproject naar draagkracht van BMC en de Universiteit Twente zijn bijna 100 casussen in 6 verschillende gemeenten intensief gevolgd. In de werkconferentie delen we de uitkomsten van het onderzoek en gaan we in debat met vertegenwoordigers uit het openbaar bestuur, de wetenschap, aanbieders van zorg en cliënten over draagkracht als alternatief voor de droom van zelfredzaamheid. Daarnaast presenteren we praktische instrumenten om aan te sluiten op de draagkracht van inwoners. De conferentie sluiten we af met een gezamenlijke lunch.
 
09.00 uur Inloop met koffie en thee

09.30 uur Opening
Welkom door drs. Machteld Koelewijn, partner sociaal domein.

09.40 uur Presentatie onderzoeksresultaten
Toelichting van de resultaten door onderzoekers prof. dr. Bas Denters (Universiteit Twente) en Daniëlle Overdijk MSc.

10.20 uur Aanbieden eindrapport ‘De kracht van draagkracht’
Overhandiging eindrapport aan deelnemende gemeenten Arnhem, Achtkarspelen, Enschede, Súdwest Fryslân, Tytsjerksteradiel, Venlo en Westland met een korte reactie van hen op basis van de uitvoeringspraktijk.

10.40 uur Toepassing in de praktijk
Handreikingen voor gemeenten en professionals om in te zetten op het versterken van draagkracht in het sociaal domein. Door drs. Frans Vos en drs. Heleen Rijnkels.

11.10 uur Pauze

11.30 uur Debat
De discussie over zelfredzaamheid vraagt om een nieuwe invalshoek! Aansluiten bij draagkracht blijkt een goed concept om de transformatie in het sociaal domein een stap verder te brengen. Een gesprek vanuit verschillende perspectieven onder leiding van senator drs. Roel Wever met onder meer prof. dr. Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek), prof. dr. Bas Denters (Universiteit Twente), Hedda van Lieshout (Eigen Kracht Centrale) en (bestuurlijke) vertegenwoordiging uit gemeenten.

12.30 uur Afsluiting
Gezamenlijke lunch

Aanmelden of meer informatie

U kunt u direct aanmelden via onderstaand formulier. Wilt u meer informatie over de werkconferentie of over het onderzoek naar draagkracht en zelfredzaamheid? Neem dan contact op met Heleen Rijnkels.

Aanmelden werkconferentie draagkracht

Wat zijn uw gegevens?