11 mei 2021

Webinar 'Veranderkracht in de zorg'

Dinsdag 11 mei, 16.00 - 17.00 uur
Door: Annemiek Damen & Christine Bos
Kosten: deelname is kosteloos

Dit evenement heeft inmiddels plaatsgevonden, inschrijven is niet meer mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met Christine Bos (christine.bos@bmc.nl, 06 - 13 51 11 14).  

Een veranderkundige bril op uw actuele vraagstukken

Hoe krijgt u zaken werkend, hoe houdt u het vast?

Sinds het aanbreken van de crisis ontdekken we dat er opeens veranderingen mogelijk zijn die zich voorheen met moeite lieten veranderen. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar.’ Zo wordt nu opeens wel die onderlinge saamhorigheid ervaren, krijgt het zorgpersoneel zichtbare status in de maatschappij, is frequent beeldbellen met patiënten opeens wel mogelijk en is digitaal werkoverleg best efficiënt gebleken. Vooruitkijkend is er vanuit de maatschappij een enorme wens om datgene vast te houden en te verduurzamen wat wel blijkt te werken. Alleen hoe kunt u de verandering die in tijden van crisis gerealiseerd is ook daarna vasthouden? En hoe kunt u zonder het gevoel van urgentie van een crisis toch ook een zinvolle verandering met soepelheid realiseren? BMC helpt u hierbij tijdens het webinar ‘Veranderkracht in de zorg’.

In dit webinar willen we u een bril aanreiken om vanuit veranderkundig perspectief te kijken naar de actuele vraagstukken binnen uw organisatie. We reiken inzichten aan over wat dit van u vraagt in de rol van veranderaar. Centraal staat hierbij de vraag: Hoe krijgt u het werkend; hoe houdt u het vast? Dit webinar maakt u bewust van stappen of keuzes die u onbewust neemt of overslaat en zorgt ervoor dat u deze stappen bewust neemt. Met veranderkracht creëert u voortgang en houdt u mensen in beweging om ambities waar te maken.

Gerelateerde artikelen