16 sep 2020

Webinar 'Langs de financiële meetlat'

Woensdag 16 september, 15.00 - 16.30 uur
Door: dr. Tjerk Budding & drs. Erwin Ormel

BMC ontwikkelt in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de Corona Monitor. Dit onderzoek geeft een macro-economisch beeld van de impact op de financiële positie van gemeenten als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zal uit deze monitor naar voren komen hoe gemeenten van verschillende omvang, regio en sociale structuur inschattingen maken van de financiële effecten. Door deze effecten over een langere periode te monitoren, hebben gemeenten de beschikking over informatie van vergelijkbare gemeenten, waarmee ze hun voordeel kunnen doen. We zullen de eerste resultaten van dit onderzoek presenteren, met oplossingsmogelijkheden voor het komende begrotingsproces. 

Aanmelden