12 mei 2022

Webinar 'De kracht van kwalitatief onderzoek'

Donderdag 12 mei, 12:00-12:50 uur
Kosten: deelname is kosteloos
Bij vragen kunt u contact opnemen met Hinke Stallen.

Wilt u een beter inzicht krijgen in het resultaat van uw beleid in het sociaal domein? Combineer dit dan met uw jaarlijkse plicht om cliëntervaringsonderzoek te doen voor Wmo en jeugdhulp. Kwalitatief onderzoek doen is hiervoor een goede manier. Op 12 mei organiseert BMC het kosteloze webinar ‘De kracht van kwalitatief onderzoek’.

Meld u aan

Inzicht in outcome

Als gemeente wilt u graag weten waar u staat met de maatschappelijke opgaven. Waar zitten de krachten en zwaktes in uw beleid? Komt de uitvoering goed uit de verf? Op welke punten is nog er verbetering mogelijk? Als u weet wat de ervaringen van inwoners met uw beleid zijn, krijgt u beter inzicht in de outcome van uw opgave en creëert u mogelijkheden om uw beleid beter te laten aansluiten op de behoeften van de inwoners.

Verdieping zoeken op thema’s

Het cliëntervaringsonderzoek – verplicht om ieder jaar uit te voeren onder Wmo-cliënten en cliënten met jeugdhulp – is een mooie gelegenheid om goed door te vragen op individuele ervaringen van inwoners. Waar lopen ze tegenaan? Wat heeft hen geholpen? Waarom hebben ze bepaalde keuzes gemaakt? Hoogste tijd dus om de standaardvragenlijst, die tot 2020 verplichte kost was, te verruilen voor kwalitatief onderzoek. Dit geeft u de mogelijkheid om verder te kijken dan plichtmatige vinkjes en de verdieping te zoeken op sociale thema’s. 

De mogelijkheden van kwalitatief onderzoek

De meesten van u denken bij kwalitatief onderzoek misschien vooral aan interviews en huisbezoeken, maar er is veel meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan klantreizen, focusgroepen of spiegelgesprekken. Voor ieder specifiek doel kunt u een vorm van kwalitatief onderzoek inzetten. 

Innovatieve technieken leren inzetten

Op het webinar gaan we in op de kracht van outcomegericht onderzoek doen en hoe u de (verplichte) cliëntervaringsonderzoeken hiervoor kunt inzetten. Onze gastspreker is Karin Sok van Movisie. Zij is lid van de Landelijke Werkgroep cliëntervaringsonderzoeken (CEO). Movisie beschrijft en maakt zelf ook gebruik van innovatieve technieken, zoals klantreizen en Most Significant Change (MSC). Daarnaast bespreken we hoe u in onderzoek naar ervaringen van inwoners aandacht kunt hebben voor het gewenste maatschappelijke resultaat. Dit zijn methoden en een werkwijze die u nu misschien nog ‘onbekend’ in de oren klinken, maar in de toekomst misschien ook voor uw gemeente mogelijk zijn.

Verder gaan met kwalitatief onderzoek?

Smaakt kwalitatief onderzoek doen naar meer? In vervolg op het webinar ‘De kracht van kwalitatief onderzoek’ organiseren we de individuele vervolgsessie ‘Weten is Meten’. Hierin leert u een onderzoeksopzet te maken. Meedoen? Na afloop van het webinar ‘De kracht van kwalitatief onderzoek’ kunt u zich aanmelden voor een individuele en kosteloze ‘Weten is Meten’-sessie. Hierbij kijkt BMC in een individuele sessie met uw gemeente welke onderzoeksmethode het beste past bij uw vraag. 

Meld u aan!

Meedoen aan het webinar ‘De kracht van kwalitatief onderzoek’? Meld u zich aan via het onderstaande aanmeldformulier.

Aanmelden webinar De kracht van kwalitatief onderzoek

Foto

Stel uw vraag aan Hinke Stallen

Sociaal Domein senior onderzoeker/adviseur

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    Gerelateerde artikelen