14 feb 2023

Webinar Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

BMC organiseert een webinar over cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Dinsdag 14 februari, 12:00-12:45 uur
Locatie: online

Kosten: deelname is kosteloos

Nu aanmelden

Gemeenten zijn jaarlijks verplicht om een cliëntervaringsonderzoek onder hun Wmo-cliënten en cliënten met Jeugdhulp uit te voeren. Tot 2020 waren zij verplicht om dit - in het geval van Wmo - te doen middels een enquête met een vaste set vragen. Inmiddels zijn gemeenten helemaal vrij om een onderzoeksmethode te gebruiken die past bij hun vraag. De bekende vormen van kwalitatief onderzoek zijn interviews en huisbezoeken, maar er is meer. Denk bijvoorbeeld aan klantreizen, focusgroepen of spiegelgesprekken. 

In deze bijeenkomst gaan we in op de nieuwe regels van de VNG en waar dit toe geleid heeft in keuzes rond onderzoeksmethodieken van gemeenten in Nederland. Wat zijn de trends in cliëntervaringsonderzoek (CEO)? Welke doelgroepen worden door gemeenten bevraagd? Hoe worden cliëntervaringsonderzoeken door gemeenten ingezet? Hoe verzamelt het Rijk de resultaten in de nieuwe opzet nu de benchmark op resultaten is losgelaten?

Na afloop van de bijeenkomst kunt u zich aanmelden voor een individuele #WETENISMETEN-sessie waarbij BMC kijkt welke onderzoeksmethode het beste past bij uw vraag.

Aanmelden webinar cliëntervaringsonderzoek op 14 februari

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    Gerelateerde artikelen