26 jun 2018

VNG Jaarcongres 2018

Op dinsdag 26 en woensdag 27 juni 2018 vindt het VNG Jaarcongres plaats in Maastricht. Het thema van het VNG Jaarcongres is ‘Over grenzen’.

Er is grensoverschrijdende samenwerking nodig binnen en tussen gemeenten, tussen overheden, tussen vakdisciplines, met het buitenland, met de creatieve geesten en tech wizards, met ondernemers, met maatschappelijke instellingen en – last but not least – met de inwoners. Meer dan ooit zijn lokaal bestuurders nodig die over grenzen durven te stappen, bestuurders die wederkerigheid in relaties weten te vinden en zich kunnen verplaatsen in de ander.

Tijdens de eerste congresdag is ’s morgens een plenair programma en kunt u ’s middags aan verschillende sessies deelnemen. Tijdens de tweede congresdag is de Algemene Ledenvergadering.

Het congres is bedoelt voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen.

De kosten en informatie over de aanmelding voor het congres worden op een later moment bekend gemaakt.

Meer informatie vindt u op de website van VNG.