17 jun 2021

OnderwijsAlliantie: publiek-private samenwerking tegen kansenongelijkheid

Donderdag 17 juni, 16.00 - 17.00 uur

Deze kennissessie heeft inmiddels plaatsgevonden, inschrijven is niet meer mogelijk. 

Bekijk het verslag en de opname van de kennissessie

De kansenongelijkheid op het gebied van onderwijs neemt toe. Zo zijn de verschillen in schooladviezen tussen leerlingen met hoger- en lageropgeleide ouders groter geworden. Ook is de toename van ongelijkheid in onderwijsresultaten, in vergelijking met andere landen, in Nederland het grootst. Daar komt bij dat het lerarentekort op scholen een nijpend probleem is. Hierdoor krijgen leerlingen niet altijd de begeleiding en zorg die ze nodig hebben en lopen ze leerachterstanden op. Grote vraag is wat gemeenten hier samen met scholen in het primair onderwijs nu concreet aan kunnen doen.

In de OnderwijsAlliantie werken publieke en private partijen samen om de ontwikkelkansen van kinderen in kwetsbare buurten te vergroten en hen goed voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Daartoe ondersteunt de OnderwijsAlliantie drie veelbelovende ‘ontwikkelplekken’, die zich richten op het verbeteren van de kansen van kinderen van ouders met een zwakke sociaaleconomische positie uit kwetsbare wijken. 

Een van die ontwikkelplekken is de ‘Basisschool van de Toekomst Geleen-Sittard’. Hoe ziet hun aanpak eruit, wat levert dit op en welke rol kan de gemeente hierin spelen? U ervaart het in deze online kennissessie.

Tafelgasten:

  • Hayde Zarkeshan, directeur OnderwijsAlliantie
  • Peter Lemmens, voorzitter College van Bestuur Kindante en betrokken bij de ontwikkelplek Sittard-Geleen binnen de OnderwijsAlliantie
  • Marc Dullaert, lid van stuurgroep OnderwijsAlliantie, bestuursvoorzitter Kidsright en strategisch adviseur BMC 

Deze online kennissessie is onderdeel van de webinarreeks 'Van complexe opgaven naar concreet handelingsperspectief'.