10 jun 2021

Kennissessies: van complexe opgaven naar concreet handelingsperspectief

De roep om een sterke en verbindende overheid, die over meer uitvoeringskracht beschikt, wordt steeds luider. Ook voor gemeenten geldt dit in belangrijke mate. Zij staan voor grote uitdagingen, onder meer op het gebied van gebiedsontwikkeling, onderwijsachterstanden en financiën. Daarom organiseert BMC drie online kennissessies, die u verdieping én een eerste aanzet tot een oplossing bieden. Bent u als burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris verantwoordelijk voor een van deze thema’s in uw gemeente? Verzeker u dan nu van een plek bij een of meerdere sessies!
 

Gebiedsontwikkeling: schakelen en makelen in een complexe werkelijkheid

Donderdag 10 juni, 16.00 - 17.00 uur

Het woningtekort is voor veel gemeenten een bekend én complex vraagstuk. De voor de hand liggende aanpak – bouwen, bouwen, bouwen – kan niet zomaar. Een toekomstbestendige gebouwde omgeving vraagt immers om samenhangende en haalbare oplossingen. Daarbij gaat het niet alleen om oplossingen voor een evenwichtig woningbouwaanbod, levendige stationsomgevingen en bereikbaarheidsopgaven, maar ook om aandacht voor de energietransitie en klimaatadaptatie. Uitvoerbare plannen vragen bovendien om bestuurlijke keuzes. In dit webinar gaan we samen op zoek naar hoe gemeenten in deze complexe werkelijkheid tot werkbare, uitvoerbare en innovatieve oplossingen kunnen komen.
 

OnderwijsAlliantie: publiek-private samenwerking tegen kansenongelijkheid

Donderdag 17 juni, 16.00 - 17.00 uur

De kansenongelijkheid neemt toe, maar wat kunnen gemeenten hier samen met scholen in het primair onderwijs nu concreet aan doen? In de Onderwijsalliantie werken publieke en private partijen samen om de ontwikkelkansen van kinderen in kwetsbare buurten te vergroten en hen goed voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Dat gebeurt onder meer in zogenoemde ‘ontwikkelplekken’, bijvoorbeeld in Sittard-Geleen. Hoe ziet hun aanpak eruit, wat levert dit op en welke rol kan de gemeente hierin spelen? U ervaart het in dit webinar.
 

Herijking van het gemeentefonds: kans of bedreiging?

Donderdag 24 juni, 16.00 - 17.00 uur

Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. De herijking van het gemeentefonds heeft dan ook grote gevolgen. Waarschijnlijk gaat er meer geld van de kleinere gemeenten naar de grotere gemeenten en van gemeenten in het oosten van het land naar gemeenten in het westen. In dit webinar analyseren we de impact van de herijking van het gemeentefonds. Wat betekent een toename of afname van budget en wat kunt u hiermee? Wat zijn de gevolgen? Wat betekent dit voor de complexe opgaven waar gemeenten mee te maken hebben? En hoe kunnen zij hun uitvoeringskracht op peil houden en verbeteren?
 

Kunt u inspiratie en handvatten gebruiken om de grote opgaven van deze tijd beheersbaar te houden en op te lossen? Verzeker u dan nu van een plek bij deze kennissessies via www.bmc.nl/kennissessies. U kunt zich kosteloos aanmelden voor een of meerdere sessies.

Aanmelden

BMC event

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement