8 nov 2022

Kennismarkt Zorg en Welzijn in de wijk

Sociale keuzes in tijden van schaarste

Datum: dinsdag 8 november 2022
Adres: Hotel Postillion, Bunnik
Meer informatie: kijk op de website van Zorg & Sociaalweb

Tijdens deze tweede editie van de kennismarkt van Zorg & Sociaalweb ligt de focus op het verbeteren van de decentrale vormgeving van zorg en welzijn in de wijk. Het streven naar nieuwe en hechtere banden op basis van gelijkwaardige samenwerkingen staat gedurende dit evenement centraal. Wat voor aanpak door gemeenten is hier alleen voor nodig? Verschillende experts werpen zich op deze en andere vraagstukken die binnen het thema passen, om zo een verscheidenheid aan ideeën over nieuwe vormen van partnerschappen in de wijk aan het licht te brengen. 

Dit event is in het bijzonder interessant voor medewerkers van gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders. Organisaties die zich betrokken voelen bij dit onderwerp zijn ook van harte welkom. 

Wilt u graag nieuwe kennis en inzichten opdoen op het gebied van zorg en welzijn in de wijk? Of gaat u graag het gesprek aan met een van de vele experts binnen dit domein? Dan raden we aan dit evenement zeker niet te missen. 

Programma BMC

Henrike Klok en Kees-Jan van de Werfhorst geven namens BMC de workshop “Een sterke wijk: ruimte voor de gemeenschap”. Deze workshop kan bezocht worden tijdens workshopronde 1 van 14:15 uur tot 15:15 uur. Zowel Henrike als Kees-Jan zijn experts op het gebied van het sociaal domein en leggen in deze workshop de focus op de invloed van de leefomgeving op kansenongelijkheid. De wijk waarin je woont, de school waar je leert en de plek waar je ontspanning vindt spelen stuk voor stuk een grote rol in de kansen die je aangeboden krijgt. 

In deze workshop zal met behulp van concrete en toepasbare ideeën bekeken worden hoe gemeenten en hun partners daadwerkelijk gelijke kansen kunnen creëren voor alle bewoners.