18 okt 2022

Kenniskring Zorg 2023: Communityzorg. Het kan! Hoe dan?

Datum: Woensdag 9 november 2022 12.00-18.00
Locatie: De Kooi, Zevenhuizerstraat 1 Bunschoten
Kosten: 95 euro inclusief lunch en borrel

De Kenniskring Zorg 2023 is een platform waar managers en beleidsmakers in de (langdurige) zorg elkaar ontmoeten, kennis en innovatie uitwisselen en elkaar inspireren. Het doel is vanuit persoonlijk leiderschap te kijken naar je opdracht en de uitdagingen in je werk. Kijk een met een andere bril naar jezelf, je collega’s, je team en je paradigma. BMC faciliteert de Kenniskring Zorg 2023. De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 9 november 2022 met als thema: Communityzorg.

Wat kan het commmunitymodel voor u als organisatie betekenen?

Met inbreng van een aantal deelnemers is een scherp omlijnd beeld ontstaan wat het communitymodel is en hoe het in de praktijk gerealiseerd kan worden. Bij het vormen van het beeld laten we ons inspireren door een tweetal webinars, een zomer-bijeenkomst en een werkbezoek bij Maria-Oord in dongen. Het communitymodel gaat uit van een zo fijn mogelijk leven en dat verstandig combineren met de noodzakelijke zorg. Inclusiviteit van familie en vrijwilligers door educatie en coaching. Zeggenschap en andere rollen en taken en waar mogelijk een ander type medewerker. Het communitymodel kan betere en goedkopere zorg en diensten voor en met ouderen realiseren, maar hoe? In de bijeenkomst van 9 november 2022 is de gelegenheid om kennis te nemen van de laatste stand van zaken binnen de kenniskring. Het beeld van de communityzorg met elkaar te delen en vervolgens een verdiepingsslag te maken naar een praktijkmodel wat als prototype voor veel organisaties geschikt lijkt te zijn. 

Het programma start met een presentatie over de werking van het communitymodel in de dagelijkse praktijk door Mariëtte van der Els, manager, en Kim Graauwmans, leefcoach, beiden werkzaam voor Maria-Oord in Dongen. Vervolgens brengt Amnon Weinberg, transmuraal pionierend specialist ouderengeneeskunde en zorgconsulent, de behoeften van ouderen in kaart versus de standaard routes die normaliter gevolgd worden. Daaropvolgend wordt een samenvattend overzicht gepresenteerd van het ontwikkelde prototype ‘Communityzorgmodel’ door Hansje Pontier, voorzitter landelijk netwerk dementie en tevens directeur Transmuraal Netwerk Midden Holland, en Joep Koch, trekker Kenniskring. Afsluitend worden de bestuurlijke, tactische en operationele consequenties en de impact van het communityzorgmodel onderzocht in de werkpraktijk. Met als afsluitende vraag: Wat zijn de mogelijkheden op korte termijn en hoe kun je beginnen? 

Aanmelden bijeenkomst Kenniskring Zorg 2023 vóór 1 november

Foto

Stel uw vraag aan Evy Liersen

Zorg adviseur
BMC congres

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement