24 jun 2021

Herijking van het gemeentefonds: kans of bedreiging?

Donderdag 24 juni, 16.00 - 17.00 uur

Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. De herijking van het gemeentefonds heeft dan ook grote gevolgen. Wat betekent een toename of afname van budget en wat kunt u hiermee? Wat zijn de gevolgen?  Wat betekent dit voor de complexe opgaven waar gemeenten mee te maken hebben? En hoe kunnen zij hun uitvoeringskracht op peil houden en verbeteren?

Daarnaast hebben gemeentebestuurders met allerlei andere dilemma’s te maken. Zo zijn gemeenten op dit moment druk bezig met hun begroting voor 2022 – de laatste voor de gemeenteraadsverkiezingen. In juni bespreken de meeste gemeenteraden de kadernota’s. Voor veel wethouders is het dansen op een wankel koord. Gaan we de woonlasten verhogen zo vlak voor de verkiezingen? Gaan we verder bezuinigen op gewaardeerde voorzieningen? Laten we het over aan een nieuwe raad en een nieuw college? Of nemen we een voorschot op eventuele extra rijksmiddelen? Maar hoe reëel is dat en mag dat wel van de toezichthouder?  

BMC werkt op dit moment aan een onderzoek naar de kadernota’s van de verschillende gemeenten: in hoeverre is het perspectief verslechterd? Welke financiële vertrekpunten kiezen gemeenten? Welke oplossingen presenteren gemeenten?

Tijdens de online kennissessie gaan we in op de resultaten van dit onderzoek, bespreken we de herijking van het gemeentefonds en hebben we het met onze tafelgasten over welke bezuinigingsaanpakken nog wél werken. Praat u met ons mee?

Aanmelden

Schrijf u kosteloos in via onderstaand formulier.

Deze online kennissessie is onderdeel van de webinarreeks 'Van complexe opgaven naar concreet handelingsperspectief'.

Aanmelden

BMC event

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    Gerelateerde artikelen