12 okt 2018

Gemeentesecretaris van de toekomst

Ontmoeting, intervisie en inhoudelijke kennis centraal

Van een gemeentesecretaris wordt een scala aan competenties verwacht, die zij of hij in verschillende rollen en verschillende situaties (afhankelijk van de context) moet inzetten:

 • Als adviseur van het college:
  soms op haar of zijn strepen staan en soms meelaveren.

 • Als leidinggevende van het MT:
  soms sturend en dan weer faciliterend.

 • Als eindverantwoordelijke voor de organisatie:
  iemand die het goede voorbeeld geeft en een ‘echte leider’ is.

Daarbij werkt de gemeentesecretaris in een politieke en snel veranderende omgeving. Dynamisch, dat zeker. Maar die dynamiek brengt ook dilemma’s en valkuilen met zich mee.

Op 12 januari 2018 gaat de collegereeks Gemeentesecretaris van de toekomst van start. Deze opfrisleergang is bedoeld voor de ambitieuze en eigentijdse gemeentesecretaris en bestaat uit 6 bijeenkomsten en een studiereis naar Vlaanderen of Duitsland. In de leergang nemen we de tijd om te reflecteren op de verschillende rollen en uw invulling daarvan.

De colleges vinden plaats op:

 • 12 januari 2018 – College 1
  Dienstverlening en klantbeleving

 • 9 februari 2018 – College 2
  Regionale samenwerking: kansen en dilemma’s

 • 16 maart 2018 – College 3
  Decentralisaties in het sociaal domein: het vervolg

 • 20 april 2018 – College 4
  De gemeentesecretaris als topsporter

 • 8 juni 2018 – College 5
  Managen zonder macht: de rol van gedrag en de factor mens

 • 14 september 2018 – College 6
  Design thinking en schaalvraagstukken

 • 11 & 12 oktober 2018 – College 7
  Studiereis Vlaanderen/Duitsland

Download hier de leaflet.

Meer informatie?

Vanuit BMC wordt deze leergang begeleid, georganiseerd en ondersteund door Roel Wever (partner bij BMC) en Jasper de Wit (senior adviseur). Voor vragen of opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen via (033) 496 52 00 of per e-mail: roelwever@bmc.nl of jasperdewit@bmc.nl.