10 jun 2021

Gebiedsontwikkeling: schakelen en makelen in een complexe werkelijkheid

Donderdag 10 juni, 16.00 - 17.00 uur

Deze kennissessie heeft inmiddels plaatsgevonden, inschrijven is niet meer mogelijk. 

Bekijk het verslag en de opname van de kennissesie

Het woningtekort is voor veel gemeenten een bekend én complex vraagstuk. De voor de hand liggende aanpak – bouwen, bouwen, bouwen – kan niet zomaar. Want: waar ga je bouwen? In het buitengebied of toch binnenstedelijk? Bovendien komt bij een toekomstbestendige gebouwde omgeving veel meer kijken. Het gaat niet alleen om een evenwichtig woningbouwaanbod, levendige stationsomgevingen en bereikbaarheidsopgaven, maar ook om aandacht voor de energietransitie en klimaatadaptatie.

Een complexe opgave dus. Zo complex, dat de oplossing wellicht niet alleen aan het bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld kan worden gelaten. Tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor bestuurlijke prioriteiten; het gaat immers om bestuurlijke keuzes.

In dit webinar gaan we samen op zoek naar hoe gemeenten in deze complexe werkelijkheid tot werkbare, uitvoerbare en innovatieve oplossingen kunnen komen. Dat doen we aan de hand van stellingen, op basis waarvan onze tafelgasten met elkaar in gesprek gaan. Als deelnemer kunt u via de chat reageren en vragen stellen.

Gespreksleider

  • Ingrid Geveke, directeur BMC

Tafelgasten

  • Desiree Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling bij BPD Ontwikkeling
  • Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle
  • Anton Bos, managing consultant gebiedsontwikkeling bij BMC

Deze online kennissessie is onderdeel van de webinarreeks 'Van complexe opgaven naar concreet handelingsperspectief'.