8 dec 2022

Congres Sociaal Domein 2022

Sociale keuzes in tijden van schaarste

Datum: donderdag 8 december 2022
Adres: Antropia, Driebergen
Meer informatie: kijk op de website van Congres Sociaal Domein

Het congres Sociaal Domein dat wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur staat dit jaar in het teken van “Sociale keuzes in tijden van schaarste.” Met de inflatie en bijkomende prijsstijgingen raakt een steeds groter aantal middeninkomens in de problemen. Minister Schouten zal tijdens dit evenement op 8 december de huidige situatie belichten en tevens haar plannen voor zowel de korte als de lange termijn beargumenteren. De cruciale rol die gemeenten hierin kunnen spelen zal ook uitgebreid aan bod komen. 

Programma BMC

Deelsessie ronde 1:

'Statushouder als consulent inburgering; een waardevolle werknemer?' - door Bert Peterse van BMC ism Open Embassy

Hoe maakt u als gemeente meer gebruik van het talent van nieuwkomers? Zij kunnen een rol spelen om het tekort aan consulenten in te vullen. Nieuwkomers beschikken misschien over minder werkervaring, hun geleefde ervaring biedt weer meerwaarde in het proces van inburgering en begeleiding van nieuwkomers. Hoe? In deze deelsessie nemen BMC en Open Embassy u mee in het programma ‘statushouder als sleutelpersoon/ consulent inburgering’. Ook hoort u de ervaring van een van de deelnemers (en gemeente). 

Deelsessie ronde 3:

'Schaarste dwingt tot keuzes en tot het organiseren van verbindingen' - door Raymond Goelabdien van BMC en Thijs van Wetten, adjunct directeur en concerncontroller van de gemeente Valkenswaard

Tekorten in menskracht, gebrek aan tijd, te weinig budget; schaarste dwingt gemeenten om keuzes te maken in doelen en ambities. Door daarnaast een steeds grotere rol van de gemeente in het speelveld is de urgentie voor een transformatie van het sociaal domein toegenomen. Dat vereist een omslag in denken, handelen en doen. In deze deelsessie neemt BMC u mee in hoe u de verbinding tussen uw maatschappelijke doelen, de inzet van data, uitvoeringskracht en samenwerking met inwoners en partners kunt organiseren.