10 nov 2022

Congres Gemeentelijke woningbouw 2022

Wat speelt er op het gebied van de woningopgave

Datum: donderdag 10 november 2022
Adres: Antropia, Driebergen
Meer informatie: kijk op de website van Congres Gemeentelijke woningbouw

Met de alsmaar groeiende vraag naar woningen is het bouwen van zo ongeveer 900.000 woningen een taak voor het kabinet waar een behoorlijk druk op staat. Tijdens het Congres Gemeentelijke woningbouw van Binnenlands Bestuur zal besproken worden hoe gemeenten mogelijk een praktische rol kunnen gaan spelen in het versnellen van de bouw van huizen. Daarnaast zal het Programma Woningbouw van minister Hugo de Jonge onder de loep worden genomen door hoogleraar vastgoed Erwin van der Krabben. De verschillende wegen die genomen kunnen worden richting een verantwoorde versnelling van de woningbouw zullen stuk voor stuk door experts en adviseurs uiteengezet en bediscussieerd worden.

Dit evenement is geschikt voor bestuurders en ambtenaren die benieuwd zijn naar wat er allemaal gaande is rondom de woningopgave en wat dit kan betekenen voor uw werk of gemeente.

Programma BMC

BMC zal betrokken zijn bij twee deelsessies. In “Meer regie op de woningbouw: hoe doen we dat samen?” zal Elske van Osch als senior adviseur het tweede deel van de workshop verzorgen. Zij zal dieper ingaan op de mogelijke oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat het doel van 900.000 extra woningen sneller gerealiseerd wordt.

Tijdens de sessie “Regionale samenwerking cruciaal voor realiseren woningbouwopgave” wordt het belang van regionale afstemming benadrukt worden om de crisis op de woningmarkt te kunnen verlichten.