Transformatie jeugd: ontwikkelingen bekostiging jeugd-GGZ 2018

Datum: donderdag 18 mei 2017
Tijd: 14.30 – 17.30 uur
Locatie: Seinwezen, Kinderhuissingel 1, Haarlem

Vanaf 2018 kunnen gemeenten de specialistische jeugd-GGZ niet meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. Gezien deze ontwikkeling is gemeente Haarlem een pilot gestart om o.a. te onderzoeken hoe een vermindering van de administratieve lasten gerealiseerd kan worden en hoe een slag gemaakt kan worden op het realiseren van doelmatige en effectieve jeugdzorg. De pilot is samen met jeugdhulpaanbieders vormgegeven en is positief ontvangen.

De in februari 2017 verschenen handreiking van de VNG en GGZ Nederland over de bekostiging jeugd-GGZ 2018 is onder andere gebaseerd op de ervaringen opgedaan in deze Haarlemse pilot.

Samen met de gemeente Haarlem nodigen wij u van harte uit voor een inspirerende bijeenkomst over de bekostiging in de jeugdzorg. We vertellen over onze ervaringen en wisselen graag van gedachten over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek over de ontwikkelingen binnen de bekostiging jeugd-GGZ in 2018, de relatie daarvan met de Haarlemse pilot en de overkoepelende bewegingen binnen dit thema.

Het programma

14.30 uur Welkom
Opening door de dagvoorzitter en wethouder Merijn Snoek.

14.40 uur Haarlemse Pilot met de vrijgevestigden
Gemeente Haarlem vertelt over de pilot en het proces dat zij samen met aanbieders hebben doorlopen voor de alternatieve wijze van bekostigen.

15.10 uur Transformatie: de toekomst van de jeugd
Ruurd Firet, senior adviseur bij BMC Advies, over de transformatie van de jeugdzorg

15.30 uur Discussieronde
Aan de hand van stellingen gaat dagvoorzitter Hans Oosterkamp in gesprek met experts en het publiek over samenwerking tussen gemeenten en aanbieders.

16.30 uur Afsluiting en borrel

Tijdens de bijeenkomst gaan we graag in gesprek met ongeveer 40 mensen die kennis en ervaring hebben ten aanzien van de beleids- en/of inkoopkant van het domein jeugd en daarvoor verantwoordelijkheid dragen (in de rol van beleidsadviseur, (programma)manager, account- en contractmanager en/of inkoper).

Aanmelden
Aanmelden kan tot 10 mei. Deelname is kosteloos. Dat wil zeggen: uw inhoudelijke bijdrage is van belang!

Aanmelden bijeenkomst Transformatie jeugd

transformeren in de dorpen